Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΝΕΛ ΜΗΝ" ΠΜ|Λ|Λ Ε|Ἡ|ΜΛΖΕ| Ο «Τ
Πώς σκοπεύει νο <<Φτιέιξει» τους Ποίι<τες του εν όψει ΟλοτιΠιοι<οι3
κι ΑΛΛΑ ΛἑοιΛ. Μ ι Δ
 ο ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2833
' · ΠΜ" 1.3”
ο ΙΣΜ^  “ ”Ϊ 
ΞΙΖΕΙ Το ιιοΝΤΔΡ ο
ἑτΙΣ ΕΛΛΗΝΙκΕΣ ΟΜ^ΔΕΣ . _ 
ιωιΜιΖΞ _
το ΜΜΜ 
Ἡ ι κιιΕιΛι  
Στη - -  “ ο ' ' 
Πλήρωοε με Ζ50 το 2-1 στο . . _
__ ο· 6 “ ·- Ι Ι τ
Γερμανία ΠΜ σερ| της Λιι“ερε ς
Μπραζίλ Πελότας-Σεαρα
Ε · οι( το αι'τ ' ο ο'"έΦτε|
ιΛ ιιι>ιιιιΛκΕ ·Δεν ° ·“ “ως η θέλω αντρα” “Α .
ι · Ξεκο“αα ι ___. . ο
Ε ν ιιαοη εις όρος της 
1 ακριβές σκορ με 5,00¦ τα 2-3
4 ΝΕΛ «ΣΦΑΓΗ» `· ΑΣ ΕΣ | ο*
γκολ με 1.72. το 008' με 1.65 ' Τ Το 
κι·ιι£ραιειεκαε ι ιιΛ κει:ιιΛιι ¦
Διαρροές για πρόβλημα
Μ και στα αποδυτήρια
συνεχώς0ά°°”"Ο Πόλι !ε
“ ιι Φέ εναντ Πε' τ' ν
Ε"ΠΕ ΚΕΡΔΗ"
Η" ΜΟΝΙΜΕΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ!
Πετύχαμε το «Χ» με 3.10, το 1
 ω ω ηΑΝΙΩΝΙ0 ο Μι;; ε .ο η» ιιΛΝΛαιιΝΛικ0Σ |
-  ρω ΤΣΕκΑΡοΥΝ ·_ το· Η ΑΝΗΣΥΧ|Α 0Λ0υΙοεοκου
.ΤΟΝ Β'Τ|  χ - ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ δεν ξεγεΜει τον
Ι 4 , · Ε . ΜΔ
_ιΜμ!μΜΗ#ΜΧ ΣΕ ΤΡ||'|0ΛΗ τιΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ...ΠανόΠοαλο