Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜπιωωπΜ
 ΜωΜωΜοΣΜΜ χ - Σελ ~ Π > Μ Ν κ
ε ΜΜΜΑΜ.πΜΝΜποΜ .κ Ι “ ___+ ^
Ρ . “ . = > Ο· ω ·““' ι - 7. ·· κ “ .
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑϊκοΣ ΑΝΗΚΕΙ Στο ΛΑΟ Τον έ  ΒΕΝΑ
Η ΜΜΜ 2844 7 γ ` Η `
"Μ” Π Ρ Δ ' · πΑΝΑ8ΗΝΜκοΣ .
Τ Ύ Ε|Σ|Τ||Ρ|Λ
:ΜΜΜ κι ΜΜΜ! “
ΜΒΜ2ΜΒ ή· °
Μ Β·τκο ΑΠΟΣΤΟΛΗ η
ΑποψΕτΡΑΦογΜΕ Ύ ν Ξ “ΑικἑΜΜωΜ
ΜΜΜ ΜΜΜ" “ : ` _ ΜΜΜ
ΤΑ ΠΡΒΓΝΠΠ|ΚΛ ΚΔ' ΝΑ
' 7 “ ΐ Ι   Κ , η _¦ Ρ|Ξ0ΥΝΣΤ0ΜΝΑΒΜΣ0
Η" Β|Γκ°   ,_ 7 3 ; η Ϊ τοπ...τΛγΡοΜΛχοπ
Μ' ΦοΥΛΑΡ0ΥΜΕ η Χ 7 η “ · η ·9 _ 3 _ ΤΗΣΒΕΛΤΛΠΑΡΛ
ἔ 7 °  Ι  7 1 ' ' ΠΠΗΜΑΝηκΕΣΑποπ|εΣ
ΠΑ ΜΙΜΗΣ"    ἐ κ
“ΚΜ ΤΗΝ ΚΑΠΗ"
ΠΡΠ|ΠΠΡ|Λ ΣΤΗΝ |ΣΠΛΝ|Α!
`· να
` °` Δ
ω , ·
 ._,  πω ΜΜΜ
 πΡΜΜ“Νππι... ΜΑΖΙ...
 Ψ ρ: μ ΜεΜΜΜωΜ
οπΑΜΗΝΑϊκοΣ ΜΝΗΜΩΝ: ΒΑ εκπΡοΣΜ“ΣΕ· το ΜΜΜ ""Μ Μ "Η
ΜπΑΣκΠΣΕ ΕπιπΕΔοΔκΑΔΗΜΜΠΗΝ ΜΝΗΜΗ Μ
Με οΑΡΓΥΡ||Σ "Η"ΥΜΚ||ΣΜΠΑ ΜΜΜ ΜΠΕΣ Η Δ ΜΜΜ
° Μ κΜΜΜοΜΜ ΜΑ πΜκω ἐς! ·
«ΝΑ ΔΗΜ'0ΥΡΓΗΣ0ΥΜΕ ΤΗΝ ΚΠΡΥΦΛ|Α «Η Δ0ΥΛΕ|Λ ΜΑΣ χ - Π" °
ΑΚΑΔΗΜ|Λ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΑΝΑΓΝΠΡ|ΖΕΤΛ|» ζ ` .κ "Π

Τελευταία νέα από την εφημερίδα