Πρωτοσέλιδο Γεγονότα της Αχαΐας:Recognized text:
ι·  κ 93
ς ?767% /¦
ΠΕΜΠΤΗ 29ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 20|6
ΕΤΟΣ 291: ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7247 -Τ|ΜΗ |€
|·| κατασκευή της
30 χρόνια Για ευπαθείς
οδού Ευβοίας ο|κ|Μ φοιτητες
ΣΕΝΑ!!! ΙΕΛ|Μ 8
Ποιες οικογένειες Ι Ι
η Ρ ι ρ
Αντιδράσεις νια ρ - - ` ι: Σ
τήν απόφασή  Ι
τήςΔήμοτικής ϊ. · _ ι ή °
Αρχής, να 
Οι αιτήσεις νίνονται σε
συνκεκριμένα ΚΕΠ που
έχουν καθορίσει οι Δήμοι
ΣΕΛ|Μ3
επεκτείνει νια
τρία χρόνια τή
λειτουρνία του
ΧΥΤΑ τής
Ξερόλακκας
«Μαςχορτήσατε ξ._
ψέματα», τόνισε
οεκπρόσωπος
των κατοίκων Ε
Βασιλόπουλος,
απευθυνόμενος
στα στελέχή τής
Δημοτικής
Αρχής
«Υπόθεση όλης ΕΛ|Μ3
της πολης το
¦ Ι Στον Π ωθυιιου ό ια τ ν Πατ ών-Πιί ου ' '
θαλασσιο μετωιτο» ρ ργ γ η ρ ργ Π φωσ Με)
ή μ Ο” ι Εκστρατεία την απελευθερωση
' * ' " ί ' ενήμέρωσήςκαι της Πάτρας
παρεμΒήσεων _ ·· ε
αποφάσισε το -“ι  ε τ
/ / Περιφερειακό 4 _ 
Τι προτεινεοΕμπορικος ' ΣυμΒοόλιο 
Σύλλονος στον Ν. Κοντοέ
ΣΕΜΜ6 ΙΕΛ|Μ |6
Π ΤΟΦΑΛΟΣ Στ. κοΝΤΟΝΗΣ
ΒΡΕ“Ε[:;ΞΞἐ:$ψε Ένα σταδιο Όχι Αστυνομία ΕκΜώσεκ“πό
Πατήστε «Μου αρεσει» &τα ΓΕΓΟΝΟΤΑ Ι Ι το Δήμο ”Η Τρίτ"
θα φροντίσουν για την ενημέρωσή σας  ΕΛ 'Ζ   ΕΛ '3 4 ΟκτωΒρί0υ ΣΕΛ|Μ5