Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Επιστολή σοκ προς ένοπλες δυνάμεις: "12 μέτρα για σωθεί η Ελλάδα"
Newspaper website Website
Recognized text:
- - . Ζ ·: _ ' ·· ` Π ` ' Ζ  › η
- ' :380ΕΤΩΣ
'Αρ:ΦΥΜοΥ
“Μ)'4080
. _.. ,Έ '¦μ. .η
. , ηη· .ο α =
:κ_Ζ_]]_Ι._“ῳῇ7 :τἑ7 ί · “
 . # _ ωχ >ἑ η) ·. Ψ., | .... ` .“ ν.||| ¦- '352 "
ΤΙΜΉ   '“  Ϊ'   Ρ  “ - .
.'ΔΔ1 : η 0
Τ' ΣΥΜΒΑ|ΝΕ| ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΚΑ| ΝΑΤ' ΑΝΗΣΥΧΕ| Η ΑΓΚΥΡΑ
ΗΟΜΕ ΜΜΜ
Η ΜΜΜ'
τα· ΜΟΥ
ΠΑΝΟΥ και
ως ΜΜΜ
ΤΣ|ΠΡΑΣ ΚΔ' Φ|ΛΗΣ
ΑΚΡΩΤΗΡ|ΑΖΟΥΝ ; . 
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕ... 
ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΕ|Α!
Οι Ποῆιτικοί τσοκὡνοντο· Η Εθνική Πατριωτική  Ο 
Πο ΜΕΝ ΉὡΜΜ Μ Μ Μ 
γω τη ὁημΟοιο ΠΟιὁείΟ, με το
Πωὁ·ο τους στο ιὁιωτικο!
Μωβ ·`
._ .Ο_7ἶ,?ό
της Ρωσίας και η "Εβδομάδα των Ποθών"!