Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: ΔΕΚΟ - ΔΕΚΟ τον καημό μας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9 “7 7ῖ760"522003" - _
ΠΟΝΤ|Κ'
χ ·.. μ
Τ Ι τ
Ξ · . ·Δ .
› · › η
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΠΟΛ'Τ|ΚΗ | ΣΑΤ|Ρ|ΚΗ |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
Μ.τοροΜἱΚἱ.ετ πωπω 29 ΣεππΜ8Ρ·ον Με χ παω 2€ ο. 1936
Δεκο - απο
τον καπμο μας
'|'ο Υαερταμείο θα αποφασίζει για 8·ο·κήοε·ς, τιμοῆογ·ακἑς αοῆ·τ·κές, την αναπτυξη
ή την αώῆαοα των επιχειρήσεων του Δημοσίου
Ϊ ΜΜΜ-ω@ἑωωω Μ εφ
^|Ζ|οΔοΞοΖ!
Πε Το ΜΜΜ Το
Νεκ Το ΒΑΕ ΠΩ
Μ'20ΓΕΜΑΤο![ '
εκ ΒΕΒΜ
Ι ΑΜ Β ΑΜ Νεο
_ ο · · · . . · .
ΠΜΣΦΥΠκο ) 18
Μπακ Μ
τωνΜΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα