Πρωτοσέλιδο Αυγή: Παιδεία για όλους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
“ Την Παιδεία των «ίσων ευκαιριών». που
σημαίνει ότι ιόλα τα παιδιό που έχουν την
ικανότητα να έχουν και τη δυνατότητα να
οπουδόσουν». προέβαλε ο πρωθυπουργός ως
όραμα της κυβέρνησης και ως στόχευση των
ρυθμίσεων που προωθεί το υπουργείο Παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης κατό την προ ημερησίας διατόξε
ως συζήτηση στη Βουλή για την
Β Παιδεία. Ο Αλ. Τσίπρας υπεραστιί
Παιδεία για την εήίτ
ζ Ένα σύστημα πολλών ταχυτήτων και ετιιπέδων. που στο όνομα της ταξιολόγησης› θα περιλαμβόνει αλλεπόλληλα «ξεσκαρταρίσματα› όσων
δεν μοχθούν ώστε στην κορυφή της πυραμίδας
να αναδεικνύονται οι πραγματικό αόριστα».
προέβαλε ως πρόγραμμα της ΝΔ. για την Παιδεία ο Κυρ. Μητσοτόκης. δηλώνοντας παρόλληλα ότι θα ανατρέψει ως πρωθυπουργός όλα όσα
πρόττει η τωρινή κυβέρνηση Το γεγονός ότι οι οικογένειες των «αρίστων› θα πρέπει να έχουν και
πανετηστήμια και στα υψηλό δίδακτρα των
δημόσιων πανεπιστημίων για μεταπτυχιακές σπουδές. τα οποία υποστήριξε ο
Κυρ. Μητσοτόκης. επέτρεψε στον Αλ.
Τσίπρα να επισημόνει ότι η ΝΔ. ιδεν
είναι με τιιν αριστεία που προβόλλει.
αλλό με τον ελιτισμό·.
ΕΣΑ. 2-7
Ματια. από σήμερα
κόηοια οικονομική ετπφόνεια για να ανταποκριθούν στα αόριστα· ιδιωτικό σχολεία και
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12597
Παιδεία
για Νίουε
στηκε τιι δημόσια δωρεόν εκπαίδευση. που
ιέσπασε τα κοινωνικό στεγανό και αναβόθμισε
τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων». ειτέκρινε τον
«ιδιότυπο συμτιλεγματισμό› που εκδηλώνεται
τα τελευταία χρόνια απέναντι στο δημόσιο πανεπισαὶμιο και υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση Σαμαρό - Βενιζέλου είχε υπογρόψει τη μείωση των
κονδυλίων για την Παιδεία στο 1.996 τουΑΕΠ το
2018. έναντι 2.896 που πέτυχε η σημερινή κυβέρνηση. δηλαδή 1.8 δισ. ευρώ περισσότερα.
:Ζ ΔΕΗ: Παρότασιι μια ρύθμισηε
· οφαήών έωε τα 3' Οκτωβρίου
τα ήεωφορεία
'τα Αναστολή ως σαφως-ΜΜΜΜσωαωσωω _ ,
στσνΟΑΣθμετόαινκατΜἩόςμισθού απότοΥΠ0ΜΕΔΕπωσυ- 
νοδεύωκεαπό ΜΜΜωωῳυΜΜω  όπως"
του οργανισμού<πως ·Δεν· μπορεί-ναι συνεχιστούν αυτή· η κατόσταση
Σ· ή·  Μωκατό'ΜΡ° έ'°ΥΜ ώς:
τις 51 .Μουρίοη8Μι π;διοΜσηακ
_ ΔΕΠ  Με της Βασικής
 διακανονισμώη
αν οποία μαλιστα  σπαταριπτώσεις που έχει γίνει διακοπή ηλε
τησ-η ι.5ε
ι ή Λ
«Χαίρε» Νότη
Μηταρόκη
 Ο βουλευτής της ΝΔ. χαιρέτισε με
μήνυμό του ττι χθεσινή αντιπροσφυγική
συγκέντρωση των ξενοφοβικών της Χίου. σε αντίθεση με την Τοπική Οργόνωση του κόμματός του. που δήλωσε ότι δεν
μπορεί να ασυρθεί πίσω από ανώνυμους». γνωρίζοντας την ακροδεξιό ταυτότητα των οργανωτών. η οποία προφανώς και δεν ενόχλησε τον κ. Μηταρόκη
ΣΕΑ. το. 17
Η «Αντιγόνη»
στα Κατεχόμενα
”· ' Σηματοδοτώντας την ενότητα και τη
συμφιλίωση. και παρό τις αντιδρόσεις
που είχαν προηγηθεί. παρουσιόστηκε
χθες το βρόδυ στο κατόμεστο αρχαίο θέατρο της Σαλαμίνας στα Κατεχόμενα
στην Κύπρο η ωντιγόνη› του Σοφοκλή.
ΕΜ 30
'Εκθεση φωτογραφίας
στα ερείπια της μνήμης
ί Συνεχίζεται ώς την Παρασκευή η έκθεση φωτογραφικοὐ υλικού για τη Πιόρο. την οποία διοργανώνει ο Σύνδεσμος
Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) της περιόδου 19671974. τιμώντας τη μνήμη και τους αγώνες εκείνων που φυλακίστηκαν ή εξορίσττικαν στη Γυόρο παλιότερα αλλό και
στα νεότερα χρόνια της Μινικής Ιστορίας.
ΣΕΛ. 23
και αυτός ο εκβιασμόςτ. πιατα
Ο καθρέφτης
και το
παράθυρο
`ἑ > Κόποιος, κόπου. κόποτε είχε πει το εξής Ο ρόλος της Παιδείας είναι να μετατρέπει τον
καθρέφτη (της αυτο-αναφορικότητας) σε παρόθυρο (μέσω
του οποίου βλέπουμε τι συμβαίνει έξω από μας).
_ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΑΙΔΑ2
Η ΕΚΤ σταθεροποίησε την Ευρω1ῶνιι
“  ν Τους ισχυρισμούς του γερμανικού οικονομικού κατεστημένου ότι τα χαμηλό επιτόκια της ΕΚΤ λειτουργούν ως ότυπτι διόσωση των Νοτίων τιις Ευρωζώνης
απέκρουσε χθες ο Μόριο Ντρόγκι μιλώντας στη γερμανική Βουλή. Η νομισματική πολιτική συνέβαλε στη
δημιουργία θέσεων εργασίας και στη σταθεροποίηση
των οικονομιών της Ευρωζώνης. είπε ο κεντρικός τραπεζίπις. καλώντας το Βερολίνο να συμβόλει σε
μια πιο ισορροταιμένη ανόπτυξη στην Ευρώητι. Την ίδια ώρα. εντείνσνταν τα σενόρια
περί κρατικής διόσωσης της παραηαίουσας Πευτ8εαε Βαηκ. παρό τις επίσημες
διαΦεὐσεις. ενώ η τρόπεζα ξεπουλούσε
όσο-όσο θυγατρική της στη Βρετανία
για να μαζέψει ρευστό. ΕΣΑ. 21
Μαζί με την ΑΥΓΗ
το ένθετο για τη μουσική
Ξ κΡιττι-ι ΣΤΑΣ|ΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΛΥ¦ 8ιΩΤΗΣ «Άλλαξε τον εαυτό σου» - η πολιτική μα5
Ι πρότασή ακΑνιτν 5ΑΥ5 ι «Πατόμε στην ελληνική μουσική όσο και
Ξ στο τσακ.» .ΙΑΝ ί.ϋΝ|)5ΠΕΝ. Εί€ΗΑΠΟ θΑ|.|.ίΑΝΟ. ΡΑΟ'.Ο ΕΒΕΝ]
¦ 1822 συναντηση καρυφή5 οΡεττΗτ ΝτΑΝτοτ «Κανένα σύστημα
| δεν στηρίζει τη μουσική σήμερα» ΒΥΡΩΝΑΣ ιιοττοτ
¦ Εναλλακτική τραγουδοποιία από την Κύπρο Μα:

Τελευταία νέα από την εφημερίδα