Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Νέα "έκρηξη" στα ληξιπρόθεσμα χρέη των ιδιωτών προς το δημόσιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηέἴτοΙηΡ0Π1ήετ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΠ(Η
Τετάρτη 28 ΣεΠτεμβρίου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΑ| ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΝΑΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.172
Τννιττετ
[Η Βουλή
ΣΤΑ 23,2 ΤΡ|Σ.
ΔΟΛ. Ο' ΑΓΟΡΕΣ
ΝΕ |'||ΣΤΩΤ||(ΕΣ
σήμερα στη Ν
κατασκευή έργου στην κρουαζιέρα
Ο ΟΛΠ το «σκεπτόταν» 4 έτη,
η Ωσεεο το εκτέλεσε σε 75 μέρες
Το πρωτο δειγμα γραφης για την αποτελεσματικότητα που μπορει να έχει η διαχειριση των Κινέζων
στον ΟΛΠ έδωσε η νέα διοικηση της εταιρειας, η
οποια μέσα σε 75 ημέρες πέτυχε να ολοκληρώσει
τη νέα Προβλήτα κρουαάέρας του Αγιου Νικολάου.
Το έργο, το οποιο θα έπρεπε να έχει γινει εδώ και
τέσσερα χρόνια, ξεκινησε στις 5 |ουλιου και ολοκληρώθηκε στις 20 Σεπτεμβριου. >ι 3
Νέος οδικός χαρτης
για το Κτηματολόγιο
Με την αρωγή της Παγκόσμιας Τράπεζας, π οποια
εν πολλοις αποτελει το «μότι» της Ευρωπαικής Επιτροπής, καταρτιζεται ο νέος οδικός χαρτης για το
Κτηματολόγιο, ενω το χρονοδιάγραμμα για την
ολοκλήρωση του έργου γινεται ολοένα και ασφυκτικότερο. >ι Ο
Κομισιόν: Πέτρα στήριξης
των χρηματοδοτήσεων
Μέτρα για τον περιορισμό της γραφειοκρατιας,
ωστε να διευκολυνθούν οι χρηματοδοτήσεις προς
τις μικρές και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις απο τα
ευρωπαικά διαρθρωτική και επενδυτικό ταμεια
(ΕΔΕΤ) έχει συμπεριλόβει η Κομισιόν στην ενδιαμεσπ επανεξέταση του Πολυετούς Δημοσιονομικού
Πλαισιου (2014-2020). >9
Το παγκόσμιο εμπόριο ασθενει
Εξασθένπσπ παρουσιαζει το παγκόσμιο εμπόριο, με
τις προοπτικές του να επιδεινωνονται ολοένα και
περισσότερο, καθως ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Εμποριου (ΠΟΕ) υποβαθμισε τις προβλέψεις για τον
ρυθμό ανάπτυξής του περισσότερο από ένα τριτο
σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του, επικαλούμενος την επιβράδυνση στην Κινα και τις
μειούμενες εισαγωγές στις ΗΠΑ. >2
'ΤΟΑ|Τ||(|·| ΑΝΤ' ΝΤΑΝΠ|ΝΤ|(
ΣΤ|·| ΝΑΥΤ|Α|Α Ζ|·|ΤΕ| Η (ΟΞΕΟ >12
|·| |)ΕϋΤ5Ε|·|Ε ΒΑΝ( ΑΝΟ|ΞΕ
ΤΟΝ «ΑΣ|(Ο ΤΟΥ Α|ΟΛΟΥ» >Ζ3
«ΠΡΑΣ|ΝΟ» Τ|·|Σ ΚΟΝ|Σ|ΟΝ
|'|Α ΤΟ Ε|'|Ο|'|Τ||(Ο ΣΥΝΒΟΥΑ|Ο
ΤΟΥ Υ|'|ΕΡΤΑΡ|Ε|ΟΥ >5
ΝΔ.: ΠΩΣ ΤΟ |'|ΑΑΣΤ||(Ο ΧΡΗΜΑ
ΟΑ ΦΕΡΕ' 2,5 Δ|Σ. ΣΤΟ Α|·|Ρ|ΟΣ|Ο >26
[οκτάμηνο] ΕκτινάΧθηκαν στα 91,6 δισ. «ΠιοτοΠοιώντας» την κακή κατάσταση της αγοράς
Νέα «έκρηξη»
στα ληξιΠ ρόθεσμα
Χρέη των ιδιωτών
Προς το Δημόσιο
ΜΜΜ' »Μινι πω” χρέη
(σε δια ευρω)
Τα δεινή της υπερφορολόγησης
' Στο 1,368 δισ. τα αΠλήρωτα
Χρέη του Αυγούστου
' Στα 8,986 δισ. ευ ρώ τα νέα
ληξιΠ ρόθεσμα Χρέη
' Σε μη διαΧειρίοιμα εΠίΠεδα
έφθασαν τα φέσια
' «Κόκκινος» συναγερμός
στο υΠου ργείο Οικονομικών
' Τα 21 δισ. φθάνουν οι φορουΠοΧρεώσεις έως τέλος έτους
' Η «ασφυξία» στην αγορά
εντείνεται μήνα με τον μήνα
' ΥΠε ρφο ρολόγηση νοικοκυ ριών
και εΠιΧει ρήσεων
' 1,8 δισ. για 2η δόση φόρου
και 1η δόση ΕΝΦΙΑ έως 30|9
' Η οικονομία «βυθίζεται»
85 _ βαθύτερα στην ύφεση
83 |ούν. | |ουλ Δω. - Φούλος ΚύΚλος Π λύψΠ
2016 Ι εισΠρακτικών μέτρων Η
[ηροιιπολσγισμός] 28,019 δισ. εισπρόχθηκαν από ιρόρους Καταθέσεις Η
Πάνω αΠό τον στόΧο 364 εκατ.
τα φο ρο - έσοδα του οκταμήνου
Χιλαρι Κλιντον - ΝτόναλνἶΤραμπ
σημειώσατε Τ
ΧΑΝΕΤΑ|
ΤΟ ΣΤΟ|Χ|·|Ρ|Α
Τ|·|Σ ΕΤ||ΣΤΡΟΦ|·|Σ
Χαμηλοί μισθοί
«ψαλιδίζουν»
τις συντάξεις
Μέσα σε ένα διάστημα Πέντε ετών οι αΠοδοΧές των
586 ευ ρω, αΠό μέσος μισθός μερικής αΠαοΧόληστις Που ήταν τον Ιανουάριο του 201 1, σύμφωνα με
τα στοιχεία του Π(Α, αΠέκι:ησαν εντελώς διαφορετικό
Περιεχόμενο και συμβολισμό, καθώς σήμερα αηοτελούν Πλέον τον κατώτατο βασικό μισθό Πλήρους
αΠαοΧόλησης για τουλάΧιοτον 200.000 εργαζόμενους.
Η συρρίκνωση των αΠοδοΧών οδηγεί αντίοτοιΧα σε
μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές και σε μειωμένες συντάξιμες αηοδοΧές. >3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα