Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μχσ.αΜΜΜ ο Ϊ? ΚΜΜέ.μιΜΜ ὁ  Γωη...ΜγΜ' τοιΜειΚινἑζος 9:.
ΜωυσιοΜΜωΜΜ “Ο ΜωΜΜΜ ; 1 ἐ σε6.οἑΧεινυΜμτΜΜΜ' ,- 3' ' η)
“Γροθισ” Πλυμπισιιου στο ΔΣ. της Ξυροι|επευο. επσνεφερε Βεμσ σουμβίβοστου του
Μελισσσνίδη με τον οργονισμὁ. ενώπιον του Κοντονη · Ενοχη σιωπή της ΑΕΚ. που
οι σντίπσλοί της χορηγούντσι υπο ετσιρείσ στην οποίο εἰνσι μέτοχος ο... διοικητης της!
-χ7 'Ξ / - _
“Δουλεισ.7γιο νο διορΒὡοουμ_ε το λαθη μας". ζητησε
ο ΜπέντἩΪΞ(εχνομεῖη ΜΜΟ. νίκη με ΑΠΟΕΛ”
Κἑεινιτοεετ
?·'ΦυΡῖΒΥ"||. ΜΡ" ' 
> “ΕΜ|ΞΕ"@Μ||Ε"Τ" "
ζω '·Σιῆριεη και ηΞτῆῦῆΒπὁὐϊῇση ως; ΓΑνΡΩΝ,ῆσ
.ἡ .ϊτεἱᾶ“τηὑ ῆᾶ6 Μ ΔᾶΡιόἄΞ ΠιἶοπΩΜιΣΗ 27.οοο  .
Ν  ιι: επιΣιΤΗΡιΩΝ ΓιΑΑποε:Δ ΚΑΙ ΗΔΗ 2ιΞοοοΕΞοΦ`
η·'·€·Μ· | ·Βτῖ!""
“ή ο ΓΙθ·ΑΕΚ!ΞΗ·ἶΠἀἩἩΒη της_ομσὁᾶ:ΙἶρἑΠε1/να δινω η 7
 " ' κΤΑοΕΣΗ Ώστε κΑι Ντιπ: · 
- Ακομη ποναει ιιοιδενεἱνοιΜ%οἰγοιιρος...
· Ενοχλιϋεις ο Μουσι · Σημερο ιιροιι6νΜ στο  ·
“ Χιιιιιιιιιιι.
 κιΜιιιιιι
ΜΜΜ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟΕΛ:
ΜΨΜ . Με 5 επικίνδυνους οπο
ΜΜ·Μ . ” 7 · · " τη μέση κι μπροστά!
τῆς-οψη