Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΗΑΜΡ|ΟΝ5 |.ΕΑΟυΕ γ κ · - . Ώ . 
Ε9ἔΠΕ=“ΞΕ^"^ “  '· · “ ο ΜΕΣΤ γ1ιιοκΗιοΗι€Ε'
 -/ ΤΜ “ΜΜΜ 2 . · _ ΣΤΟΝ ῳχΡοΗονΤοΤι
ΖΕ| ΤΟ ΟΝΕ|ΡΟ ΤΗΣ οκ. _ . Β _ Τ
|55Ν 2241-4584
· ω Ρ Κ, ΣκΑΗΔΑΛ0 Με ΑΜΡΗΤΜΣ,
ο Η Η 298844 ' Δ Δ ΗΑΡΞΑαοΗ Απο ΤΗΝ ΞαΗικΗ #Δ|
η ΜΜΜ ~
“ΜΝ έ Δ · Δ |
Η... κΑΡΗΤΑΣιΑΗ·7 ϊ, τ Ρ Γ / Ο Η
ΤΗΣ Α|ΒΑΑΕ|ΑΣ ΚΜ 2
Η ΦΤΠΧΕ|Α ΤΗΣ ΟΕΣΣΑΑΟΝ| Σ 4 ω
ΣΕ Με" ΜΜΜ" ΜΕΤ^Φ° ΤΑΣ ΜεΡιΝΗ ΑοΛΗΤικΗ ΣΦΗΜεΡιΔΑ ΤΗΣ Η. ΜΑΔΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΣεΗΤεΜΗΡιογ 2016 4 ΑΡιοΜοΣ ΦγΜογ: 1181 ΤιΜΗ: 1,30 θ
ΜΕΓΑΛΟΣ
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
 είναι ακέφαλαε
και τον ι·ιαραβαλαύν
β · Ε Ϊ Δ ΤΤ
αεΑΕι ΝΑ ΤιεΡΑΣ@Τιο ΤΗΝ ΣΗΜΑ μ Δ
Με ΤρΗ κοΣΜο ΜΑΣ· Τογ 1 .1 ΜΜΜ 45
[ι ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Ἡ ΠΟΥ «ΠΕΤΑΕ|»
ΤΟ ΠΡΩ|
!Τογ «ΗΜ»
Μ Σελ. 12,13
Ο' Κ|ΝΗΣΕ|Σ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΑΡΚΟ ΠΟΥ ΕΦΕΡΑΝ
ΤΗΝ |ΣΟΠΑΑ|Α ΣΤΟ ΟΑΚΑ
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ Α|ΜΠΕΡΕΤΣ, =
Γ|ΝΤΡ|Χ ΤΞΠ|ΣΟΦΣΚ|,
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π" Η λ
(( ))Δ | 7
' ΣΚΕΨΗ): Γ|Α ΠΟΤΑΤ|ΟΝ ΑΠΟ ιΡιΤΣ 1- Πρώτη εμρανια=τιιε αμαῦαε Κ-0ατα ,Η
Η· - ¦ 12 71· ¦
Τααμιιαν8 Λιγκ, με αντιπαλο τιιν#Ακα8ιιμια λ
«ΕΜΠ ΒΕΡΟ|Α ΜΕ 2.400 Ε|Σ|ΤΗΡ|Α Φέρεντ8 Παὐακα8, στη Ορια (19 007
- Δ Ο - :Η “ ι
Γ|ΑΤ| Ο ¦ΒΑΝ
Ο' ΓΝΩΣΤΕΣ «ΠΛΗΡΕΣ»
Ο ΠΑΟΚ ΕΚΑΝΕ
ΑΜΥΝΤ|ΚΑ ΛΑΘΗ
- ΚΑ| ΕΧΑΣΕ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ
ΜΕ 87-83 »ι Σελ 40,41 ΣΗΜΕΡΑ (19:00) ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΣ|Γ|ΑΚΑ ο   ο Γ 
Ι ΣΤ"...  ' Το Δ|Απ"Τ|κ°
Θ |'| ὰ -~ ἡ ·ὶ Ο ' σ ΔικΑιαΣΕ ΤΑΤο, ΒΕΝΑ
Φ ΣΤιΣ 25 οκΤΩΒΡιογ ωἡ7 ` Μ¦¦ῖ““¦Δ“, ΞΗὅ=ἩΡ»
ο Ο “έ ΜΚΑ:- ]¦¦ ΣΥΜΦΩΝΑ Με ΤοΗ ΑΡΗ ΜΥ ΜΜΜ ΝΑ
ω 7 Χ' 0" ' ΣΗΜΕΡΑ ΛΥΣΕ| οκοογΤΣ
Ν ` - Ι Τ Χ Σε” ΑΝΑΚΟ|ΝΩΝΕΤΑ| - ΜΜΜ, Με
· Η Εϊ%ὅξ¦ΕΜΞ 3: Ξ=ζξ$Ἡ°" Ἡ η ΕιιιΣΗΜΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ιιΑΗαΡΑκικο
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤο ΗογκογΡεΣΤι ι19.οω η ῖ/ Σελ- 14:15 Το ΣΑΒΒΑΤΟ (16:30)
ΑΥΤΟ ΔΕ|ΧΝΕ| Η ΧΟΕΣ|ΝΗ ΑΠΟΡΡ|ΨΗ
ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΞ' ΕΝΩΣΕΟΝ
ΑΠΟ ΤΟ Δ|Α|ΤΗΤ|ΚΟ Δ|ΚΑΣ|'ΗΡ|Ο