Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Ο ΟΥΖΟΥΝ|Δ|·|Σ 'ΤΕΡ|ΜΕΝΕ| ΤΟΝ Τ'ΑΝΑΟΗΝΑ
Τι ελεγαν σε ΤρίΠολη και Περιστερι για τους λόγους της €“ιρνηοι]ς του
ΗΜερΗΣιΑ
τετΑρτιι 28 
ΣεΓιτεΜΒΡιον 2016
ΔΕΝ Σκ0ΡΑΡΕ¦
' ΙΕΣ
Στ1Σ 3 ΤΕΛΕΥΤ^ 
ειιΙΣι<Εψ£ΙΣ ΤΗ..
ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΙ· ·
ΑΛΛΑ ΜΡ...
ΣτοιχΗΜΑτικΗ Χ
ΠΔΡΑΣκΗΝιΔκΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
_ #·?·^ 
Ε !Κ|
ΧΑΟΣ' ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΤΣΟΜΟΥΣ
'Ενα τρίποντο στα τελευταία
εννια ματς και τωρα «οκαει»
η... ΜΠαρτσελονα
Εχει μια ατα τελευταια
Μαιο μας :Νοε
ΔΕΝ οποία  “Μι
"_" "  ΣεληνΜ ι ' στατιστικα οτ
Μ"  με εισιληι<τιι(α
ακολουθεί και κόντρα στη Σέλτικ Ε; :  γ;
“ · ΠΡΑΜΑΤΣΟΝ|
ΤΑ ΤΗ ΟΕΛΤΑ
ΑνηοτιΧεί να μην
«ανοίξει» το σκορ
αν ΝΕΜΟ!!
“ ο σι<ορτιΕΙσμ“
ΣΤΗΝ ΑΕΚ
Τι «ιταΖει» με τον
Φορ του Πανιωνίου
Εωτούν τον |
'βαν αν μπορει
να τα οντεξει ολο
ΜΤΧΞΛ-ΙΒΙΤ τ .
  ...ΓΜΜΑΕ .
. _. έ ._ Πώς
 ΣΜΗΜΑ
Η Δ|ΑΡΡΟ|Τ ΠΑ
ΑΝΣΑΡ|ΦΑΡΝΤ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΙΑ ΤΟ
ΣΗΜΑΝΤΙκΟΤΕΡΟ
ΜΑΤΣ ΤΗΣ
ΑΙ'ΟΝΙΣΤΙΙ(ΗΣ ΣΤΟ
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
έ. ΜΕΛιΣΣιιιιιΔιι
οι κΑ'ΟΠΑΠ Μ5
· · ·
Σια: (ινΙ;ΠιΙΤττιη τι Ο:ιιμΜιῳ
χ στη “ΙΜΗΟ (ιοιιιιΙ3ΙΙ¦ωωι·
τοοομε
 _ στο Ρ ο" Β με
'ΗΠΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ· ΕλευθερόΠουλο