Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9 '774 79"Ο85Ί 32' "'
 ¦  ' ΜΜΜ
_  ΜΜΜ:
 ΜΒΜ· Μἐ;18 ΜΧΜΜ
Μ ΜΟΝΑ' Μ ΜΜΕ' ΤΑ Μ 0 'ΠΜΣ
ΜΕ «ΝΗΛ» "Η"
Π"0 Το" Μ"ΕΡ|'|(
Η" |-|-|-| Η" ΜΜΜ!! Ο ιΜΜπΜ
Σελ. έ
7 ···" »Π
ΜΠΕ ΜαΜ
Κ' Π"" ΜΜΕ
ΑΜ@ΜΜΜ ¦'
γ 37 7- ὰ .
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕ' ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
@Μ ΠΝ
Η ΕοΗΜΕΡΜΜ ΤΩΝ ΠΑΝΑ8ΝΝΑ·κΜ ΜΜΜΜν ΜΙΒ ΜΜΜ" 2843
Π": Ι .Μ Β
Ο 'ΤΑΛΩΣ
ΝΑ Ρ|ΣΚΑΡΕ|
ΝΕ ΕΠΗΕΑ" ΜΝΉΜΗ" ΑΜΠ "Ἡ |'Ν| || ΜΑ"
Ι·.ωΜΜ·κ“
η ε Μ·ΜΜΜ
ΑΜ ΔΜΑΜ“ Η ΗΟΜΜΕ' ο πΡοποΝΗτΝΣ
ΜΜϊΑΜ ΕΜ' Μ", ¦¦ "να ΤΗΣ ΜΑΜ ΠΑ τοκ ΑΓΩΝΑ
ωΜΜΜ “ “  ή 
«ΜΑΜΑ» ΠΑ τοκ πΜΑο“·Αῖκο ΜΑΗ ΜΑΜ-ΜΜΜ
 ' ο  β “ 3
Ι Ρ     “7 -- =···ὁἑἔω“ν ωΜΚΜπΜΜΜΜ
--· Λ ΜΝπΜωΜαωΜ
Μ Μη· Μ το ΜΜΜ ΜΠΩΛ
 ο ΜΝ: ΜΜΕ
ΝΕ ΤΠ" "ΜΠΩΛ" ΤΝ ΜΝΗΜΗ Με ΜΑ Ο Μ Ἡ
·ΜκπωΜΜΜΜω __ Α `
ΑΜΜΜΜΜεΜ·ΜΜΞ    
·~ . Τ Η 'ΗΜ Η ΜΗΝΥΜΑ 
β Ι ` Β Β | Β ΜἑΜΜ@%Μ“
·; 7: - ΜευΜυεωπΜΜΜω. ξ ΜΒ Σ|Μ»πο ΜΜΜ κΜΜΣπΜΜω ΜΜΜ  ΜΝ"ΜΜΜΒ π
δΊ? >

Τελευταία νέα από την εφημερίδα