Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.Α /_.ἶ.Ρ] °.Τ.Ε.ωΔ Δ Ξ .ΑΜ Ακρη "ΙΑΝΓΚ
0 '3 ΟΜΑΔΑ· ° Δω τη
αν!” Ο· ·· Η 
=ω· μ· Β· ο, ·
ἑω>¦ΜΜΙ
4 ›;·ὐω“Τ;Τ Ξ;ω ΜΕΘ-Ε ΞΔ€ΤηωΞΜ :ΤΜ Το»! “ΤΡ 
_ ΒΑΣΙΛΗΣ
Χ _¦ ΚΑΜΠΙΑ!!!
8 ς Ο
ρ · /.- Γ! ρ [ρ / Ο 1 Η ΜεδυογΤκες·
·οοοογΝΤΑΤ _ Μ_[ / 1 κ θα επανελθεΤ 1
ΤΤΡοΒοκΑπΙΑ ΜΜΕ Το· νωηωωω _/ ¦ '
ΣΤΗ«θΥΡΑ 26» ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ηηρ€μ“Ι“ 8
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30
ΛΡ. ΦΥΛ. 5552
ΙΕΤΕΥῖΟ Νο τους χαίρεστε τους εξογ·οντές κ. Κοντονῆ
Ο ΤΡΟΜΑ|(ΤΙ|(ΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ |(ΟΥ|'ΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
  - ξ . ὁ Πορορονέ9
 ἔΝ“ Ο] “ 7 ' 7 Ξ του αγώνα
οκάνδολο 
ΤΙοΕΤΑΤ .- 8 εε την ΑΕΚ
ΕοοΑΡο οΕΜ 7 Ε -. Ε ο εκλεΙσε
 ·· ._  ο σ““Φωνῶ
ΣΚ@ΜΠῶ
Μελ·οοονίδη!
|·| ΒΕΡΟΙΑ!!! Η
Κούκος: Δεν μπορεί ΔΤοβεβοΤώσεκ
να οποσ ΙΜ κοκό: Μπέπο για την
και να ΜεΙνεΙ με· ' επόμενη μέρα
κήπο·ες άλλες ορήδες¦ ρ 
η Κόπολα του ΟΠΑΠ 
κύριος πρόεδρος γ 10 Τ
/ του Ολυμπ:οκού
"ρὡτ η ΕΨρὡπη. Εμ.
μετά το ντερμΜ!
Ο ΟΛΟ Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ θΡΥΑΟΥ τ. -5
'ω' °°Ρῖ°ὐν“< ο. · > ;
κ". Μᾶ°'ν στην . Δ Ρ σ ΕΤ Ι
ενδεκο8ο!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα