Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυκλαδι%ή
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
εκΔοΤιιΣ - ΔιεγΘγΝΤιιΣ: πΑΝΑΤιοΤιιΣ π. κΑΡΑΝικΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 6Ι 97
ω. 6976 ήπιε
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20Ι 6 | ΕΤΟΣ Ι 60 | ΦΥΛΛΟ 3.8Ι 3 | Ο¦5Ο ΕΥΡΩ
γῇ) ΤούΤά Τά ΤελευΤάίά εικοσιΤεΤράωρά που ο δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων διάΤείνεΤάι δημόσια όΤι επιδιώκει
5! Την πισΤη εφαρμογη Του νόμου σΤην (μη νομιμοποιημένη) παραλιακή οδό Της πόλεως Νάξου, οι έλεγχοι που
κάΤά παραγγελία Της εισάγγελικής αρχής Νάξου διενεργεί Το οικείο ΛσΤυνομικό Τμήμα καλά κράΤούνΙ ΚάΤά
πληροφορίες Της «Κ», άυσΤηροί/εξονυχισΤικοί έλεγχοι έγιναν σε 22 κάΤάσΤημάΤά. ΚάΤά παράβαση Των διάΤάξεων
έ Του νόμου λειΤουργούν όλα. ΛυΤό κάΤάδεικνύουν Τά άποΤελέσμάΤά Των ελέγχων. Νά σημειωθεί όΤι οι έλεγχοι
(άδειά νόμιμης λειΤουργάς¦ προβολή και ΤοποθέΤηση ΤράπεζοκάθισμάΤων σε δημόσιο/δημοΤικό χώρο κ.λπ.) δεν
περιορίζονται μόνο σΤην παραλιακή οδό. Και σΤην πάράκΤιά ζώνη Της δυΤικης άκΤης διενεργούνται έλεγχοι...
ΜΜΜ ΝΔ
ΙΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΑΝΕΒλΖΕΙ¦“ ΙΙΙΡλΙΙΤΕΛ0¦
ΑΙΤ0ΣΧΕλΙΜΟΙΙΤλΣΙΙΙ
Δ|ΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
Το ιστορικό κεντρο Της
Χώρας συμπεριλαμβανομένης
και Της χερσαίας ζώνης
διαμορφώθηκε κατά τρόπο
αναρχο - χωρίς μελέτες χωρίς
σχεδιο. χωρίς υποδομές
(πεζοδρόμια κτλ). με χαμηλής
ποιότητας κατασκευές και
υλικά - και σε κάθε περίπτωση
χωρίς την συμμετοχή των
εμποροεπαγγελματι κών
και αλλων φορέων και των
κατοίκων της επίσης. ΣΕΛ. 3
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00
-ΣΤον χορό Των δραματικών εξελίξεων¦ πολλοί...
Ι. ΠρωταγωνισΤικό ρόλο διαδραματίζει πλέον και
η Αστυνομική Δ/νση Κυκλαδων¦ γεγονός που έχει
θορυβήσει πολύ παρα πολύ κόσμο. Σύμφωνα με
πληροφορίες καθημερινα ενημερώνεται για όλες Τις
ενέργειες Του Α.Τ.Ναξου.
2. Ο Δήμος Ναξου & Μικρών Κυκλαδων. Μετα Την
προ ολίγων εικοσιΤεΤραώρων πρώτη συναντηση Του
δημαρχου κ. Μαργαρίτη με κατασΤη μαΤαρχες Της
Παραλίας σήμερα γύρω στο μεσημέρι αναμένεται
να πραγματοποιηθεί και δεύτερη συναντηση στην
αίθουσα συνεδριασεων Του δημοτικού συμβουλίου με
Την συμμετοχή όλων Των προαναφερθέντων¦ αλλα και
Του αντιδημαρχου Δημήτρη Λιανού και πιθανότητα και
αλλων πρωτοκλασαΤων στελεχών Της δημοτικής αρχής.
3.Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναξου¦ Αμοργού και
Μικρών Κυκλαδων¦ που σύμφωνα με πληροφορίες
ετοιμαζει μελέτη για ενιαία μορφή πέργκολας σε όλα Τα
καταστήματα Της χερσαίας ζώνης ώστε να «διευκολύνει»
Την διαδικασία νομιμοποιήσεώς Της ζήΤη μα-κορυφαίο
ζητούμενο Των ημερών¦ που εμπίπτει στην αποκλειστική
αρμοδιότητα Της ΑποκενΤρωμένης Διοικήσεως Αιγαίου.
4. Ι·Ι Επιτροπή Του Αρθρου Ι52. Προχθές εκεί¦ στην
έδρα Της η επίμαχη πλατεία Μανδηλαρα (απίόπου με
απόφαση Της δημοτικής αρχής Ναξου¦ περί Τα Τέλη
Του περασμένου Ιουλίου¦ συνεργείο «σήκωσε» όλα Τα
ΤραπεζοκαθίσμαΤα Του καφετερίας (ΞαρταΙη8¦ ιδιοκτησίας
Β. Κουτσογιαννακη) έδωσε Το «παρών» δια Του κ.
Κουτσογιαννακη. Ι·Ι υπόθεση Της εν λόγω καφετερίας
εξετασΤηκε¦ όμως μέχρι αργα χθες Το απόγευμα
απόφαση δεν είχε εκδοθεί.
|'|Λ0ΥΣ|0 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ¦ 8 ¦9
ΘΚυκλαδι%ή Για να εχετε
ιιΜεΡΜΣιΑ εοΤιΜεΡιΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ "ως μέρη
κάνε κῆικ...
ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ » ΖΟΟΜ ΕΛΛΑΔΑ»
ΤΗΛ.: ΖΖΒ50.Ζ468Ι¦ ΕΑΧ: 22850.Ζ35Ι Ι¦ ΚΙΝ: 6974.3Ι Ι.260
Την “πωπω
και στο Ρ€¦ το Ιερτορ
 τοτερΙετ¦το5ιΤιαιτρΙΤοηε
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΙΝΠΜΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΖΩΗ<ΥΓΕΙΑ »
ε-ι·ηείΙ:ίηΤο@κγκΙεαΙκί.9Τ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα