Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Το υπερταμείο του Ρότσιλντ & ο νόμος του υπέρτατου "μόρλοξ"!
Newspaper website Website
Recognized text:
. _ ·· ,_ _ - _ . ω'ΣεΜ·οΥ
;·' ί ' . _| ° ' · | ”Ϊ -. .η 2ωθ
' “ ' 'ΜΠΟ;
| ΑΡ.-ογΜογ:
έ 6 ` μπω απο·
ΤΜΗ:Τ 
ΝἩΜ!ΙοΜ
μ “ · ϊ
_.  _
_"ἴ "¦
 “ΕΜΜωΜ ΤΗΣ ΜΜοεΜΗΜκΗΣ
[  “ “ ΜΜΜ ΗΜ Τα ΜΟΗ!!
ῖο ΜΜΜ
Μ ΜΜΜ  
Υπ Μοἑ
Μ “ΜΡ ο¦··· 
ΝΤοκουμένϊο: Το σχέδιο του Διεθνούς Σιωνισμού σε έγγραφο του ῖ968