Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ Ο
Μουτ-ικό
ΑΜ λ στον
(Μο-Μο
ςΜειΜ›
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙ0Σ ΚΑΙΡΟΣ: Λίγες νεφώσεις παροδικα αυξημένες στό °Ιόνιο, τό Νό
χρι τό απόγευμα. Βόρειοι ανεμοι μέτριοι καί
στό Αἰγαίο ἰσχυροί. <Η θερμοκρασία έως Ζ7β.
τιο Αἰγαίο καί τα ανατολικα ήπειρωτικα μέ- ('
Τετάρτη 28Σεπτεμβρἰου 2016
Χαρίτωνσς όμσλσγητσυ. Βαρσύχ του προφήτσυ
Σελήνη 28 ήμερῶν
Ἀνατολὴ ἡλίου 7.]8' - Δύσις 7.]2'
Ἀριθμ. φύλ. 40582 | Τιμή ],5Ο Θ
Ἐρατσσθένσυς ι,τ.κ. ]]θ 85, Ἀθήναι, ιηίο@εειιεηεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 Ο] 70400, Με: 2] 8 Ο] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
Γιατί κυριαρχή σε
ή Χίλλαρυ Κλίντον
Τ6ΜΜἡΜΜΜ
ΜΜΜΜΜΜ
ωωῳωωωωψΜ
ΜΜὁΜΜώΜώΜΜ
Διαρκής ανοχή
στήν τρομοκρατία
Νεο βιβλίο για τόν αμετανόητο Κουφοντίνα
ΣΕ ΛΙΓΕΣ ή μέρες θα παρουσιασθεί στήν αίθουσα τής ΕΣΗΕΑ
ένα βιβλίο πού, συμφώνως πρός
τόν δημοσιογραφο συγγραφέα
του, θα προβαλλει τίς θέσεις του
αμετανοήτου τρομοκρατου Δη μήτρη Κουφοντίνα. ¦Ο Σαββας Ξηρός έχει εκδώσει τό δικό του βιβλίο, υπό τόν τίτλο «Πολιτική
ευθύνη», πού επίσης παρουσιασθηκε στήν αίθουσα τῆς ΕΣΗΕΑ.
Τήν ίδια στιγμή, τα θύματα τῆς
«17 Νοέμβρη» ἔχουν λησμονηθεί. Μπορεί επετειακώς να θυμηθήκαμε τόν Παυλο Μπακογιαννη, αλλα ποιός αραγε θυμαται τόν
εκδότη Νικόλαο Μομφερατο,
τόν τραπεζίτη Μιχαλη Βρανόπουλο, τόν επιχειρηματία Ἀλέξανδρο Ἀθανασιαδη, τόν εφοπλιστή Κωνσταντίνο Περατικό.
Καί αυτή είναι μια δειγματοληπτική αναφορα, καθώς τό ματωμένο πέρασμα τῆς «17 Νοέμβρη»
αφησε 23 νεκρούς στούς δρόμους
των Ἀθηνῶν.
Εἶναι αυτή μία σοβαρή ένδειζις του ότι ή ελληνική κοινωνία νοσεί. Στήν Έλλαδα ή τρομοκρατία
δέν αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα.
'Η κοινωνία συμπεριφέρεται κατα
τρόπο πού υποδηλώνει ότι, αν δέν
δικαιολογεί, τουλαχιστον ανέχεται τήν βία - τήν αριστερής προελεύσεως βία. Καποιοι μαλιστα
τήν θεωρούν καί μορφή κοινωνικου αγώνος!
Τα αίτια είναι πολλα, καί μπορουν να αναζητη θουν στήν ἰδ εολογική κυριαρχία τής Ἀριστε ρας, ή
ὁποία επαγιώθη στίς δεκαετίες του
570 καί του 580, όταν καθε ἱστορικὴ
ύπόμνησις εγκληματων καί αντεθνικών πραζεών της απερρίπτετο
ως «χουντική» ή «φασιστική» προσέγγισις. Ἀκόμη καί ή ἱστορία τῆς
εθνικής αντιστασεως πλαστογραφήθη κε για να διαγραφούν τα γεγονότα τα ὁποῖα εἶχαν ώθήσει τόν
Γεώργιο Παπανδρέου να χαρακτηρίσει τό ΚΚΕ ως «κόμμα εγκλή ματος καί προδοσίας».
Βεβαίως, ζουμε σέ μία εποχή
όπου ή διαδοσις των ἰδεών είναι
ελεύθερη. Άλλα πόσο ελεύθερη μπορεί να θεωρείται μια εποχή πού αποδέχεται μονοδιαστατα μια πλευρα, χωρίς να επιτρέπει στήν αλλη να απαντήσει; Καί
τό ερώτημα είναι απλό. <Η αίθουσα τῆς ΕΣΗΕΑ πού διατίθεται
για τήν προβολή του Κουφοντίνα θα εδίδετο για τήν παρουσίαση ένός βιβλίου για τα εγκλήματα τῆς Ἀριστερας; Για τήν δολοφονία του Συνταγματαρχου Ψαρρου καί των συμπολεμιστών του
από τόν ΕΛΑΣ; σε εδίδετο για τήν
παρουσίαση ἑνός βιβλίου για τήν
αντιστασιακή δραση του Ναπολέοντος Ζέρβα;
Μαλλον θα μας ελεγαν ότι
αυτα είναι παρωχημένα καί ότι
πρέπει να τα προσπερναμε χαριν
«εθνικής συμφιλιώσεως». Ένα) ή
αναδειζις εγκληματων μέ αριστερό πρόσημο συνιστα ελεύθερη διακίνηση των
Νέα τραπεζική κρίσις
πρό των πυλών
εΗ Βομτ80110 ΒεΙ11ς προκαλεί αναταραἔεις στήν ΕΕ
ΟΙ ΑΡΙθΜ0Ι τρομαζουν ακόμη
Τόν τελευταίο χρόνο, τό κύ
ση ενυπόθηκων ὁμολογιών, χω
"ὡΜΤωΜΜ καί τούς πιό ψύχραιμους αναλυτές: ρος καί ή αξιοπιστία τῆς Βειιιεὡε ρίς επαρκή πλη ροφό ρηση, πρίν
ψ Μ 'χα Μ α ΜΒΜ θα
Ω | | Η | ¦ η | Π | ΜΜΜ <Η μετοχή τῆς Ι)ειιι8ὡε ΒεΙΙΚ έπε- Βέττα έχουντρωθεί σημαντικα, σέ από τήν χρηματοπιστωτική κρί" 'κ κι σε χθές πολύ κοντα στό ψυχολογι- βαθμό πού πολλοί επενδυτές να ση του 2008.
"σ ¦ η πω! | ¦ ¦ ¦ κό όριοτών 10 ευρώ, από 27,8 ευρώ αναρωτώνται εαν ὁ γερμανικός Θἀ χρειασθεῖ κρατική παΜΜὁΤΜΜ“Μ τόν περασμένο Νοέμβριο-καί από γίγαντας τῆς τραπεζικής στέκε- ρἑμβασις γιὰ τήν διάσωση τῆς
 99,6 τόν °Ιούλιο του 2007!<Η κεφα- ται σέ «πήλινα» πόδια.<Η από τήν Βεω$ὡ8 ΒᾶΠΚ· Καί ἄν ναί σέ
Μ ω Μ Ω  αν ή· λαιοποίησιςτῆςγερμανικῆς τραπέ- πλευρα της χειραγώγησις του δεί- ¦ ν ¦ ° 7 5 ι Ξ
, ι ¦ . . ¦ . . _ ποια έκταση θα ειναι αυτη απαΜΜΜΜΜ Με” ζης εχει υποχωρησει στα 16,3 δισ., κτη Ι.1ίιοτ τιμωρηθηκε με προστι ραίτητη καί πόσο πρόθυ οι εἶναι
Μ. ΜΒΜ ω και”  στό χειρότερο σημείο από τα μέσα μο 2,5 δισ. δολλαρίων. Ἀκολτούθη- ἡ Καγκελλἀρως ΜἑρΚὲλ καί ὁ
 οι τῆς δεκαετίας του 1980.<Η δέ αντί- σε ή απομακρυνσις των δύο Διευ- Μου ό οἰκονο κών Σώυ πλε
ΜΜΜ ωΜΜωω δρασιςΙτῆς γερμανΞκῆς κυβερνή- θυνόντων Συμβούλων καί ή εκπό- νὰ πΞἔβΞῦν σέ ὅ:: τέτοιο βἘμα.
 σεωἑ ειναι μαλλον αμήχανή:|Προ- νησις ενός~σχδεδίου~δραστική ς οἱ άπαντἡσεις στὰ ὲρωτἡματά
ΜιΜψΜΜω να ει ανήκει να ε ως ΜΜΜ (των αν Με αυτα θὰ πριν  ἡ και"
 τονοιἶς και ναΡεισει Ψ" δεν υπαΡ- αίλοις° με ί6·000.αἴολυσείς σἶ ευρίσκεται ενώπιον μιας ανεξέχει καποιο μειζον προβλημα προς βαθος τριετιας. Το αποκορυφω ., .
ΜὴΜΜΜΜ τ λε κτ δια ει ισι τ απε| ”ώΜ συζήτηση καί αντιμετώπιση. Ταυ- μαητανή επιβολή προστίμου από ς ἔ~ Τα] χ ρ Με ρ
' τοχρόνως, στίς αγορές επικρατεί τίς αμερικανικές Ἀρχές, ύψους ι ης ααα'
Ζ έντονη νευρικότης καί ανησυχία. 14 δισ. δολλαρίων για τήν πώλη- (Λεπτομέρειες σελ. Ζ)
Σ ί Τ” ε ί
ημερα ης ημερας
Μ 2 3 2 αν
καστ-τω Περι ορεἔεως... αλλων
'Ελλειμματικό θα είναι
από τήν γέννησή του
τό μεγαλο ασφαλιστικό  -ΜΜ β ΜΜΜ ΜΜΜ Μ ηωωωω
ύπερ-Ταμεῖο, πού θα λει- κ·°“* ω Μ ΜΒ ω Η Μ- Μ
Το“ΡΥἡ°εΨ"ό Τόν "Φ “ΜΜΜ “Με ε ω ο" Μ κ ο” ωκωΜΜω η ΜΜω”ωω
_νο“°“°Το“2ῦ"·°“ ΜΜΜ"° ΜηΜπΜ ΜΜΜ“Μ ΜεψωΜΜ
Μ  ηΜωΜΜΜ ηωωΜΜω ©,ΜΜἔ$=
Μ Μ ω Μ Μ Μ 'Ο Μ η Μ ω
°ΜΨΜ . . . _ ΜΜΜ”Μ* ΜΝ" ωΜωω·Μ ηήΜψΜΜ Μ ΜΜΜ Μ
Φυσικό ειναι να μπαρ ω "ΡΜ ΜΒΜ Β Μ"- “ ή ωῇΜήΜΜ ωΜωωμωΜ
χο" «Φιλικό» "ως Τήν “ΜΜ"”” ί Ψ κι Μ ὡΜΜ Μι· ΜπΜωΜ
Κυβέρνηση ΜΜΕ, δήλω- -ΜψῳΜωΜ "ΚΜ Μ · Μ ω”
< · Μ.ΜΜὡΜ ΜὁΜΜΜ ΜΒ·
σεοΚουλογλου. Μ8 ωωωῳΜω ψωήΜ° 'ΝΝ
ἩΜΜ Μ.ψΜΜΜΜ0 ω ΜψΜΜΜ
ΝΥΝ Μαι·ΜΜ(ωκ ΜωωΜἡω ΜΜω·Ἡ Κλίντον καταφερε να ΜΜΜΜ _ Ν"ωΜ ωωωωωΜω ῖ°ΜΜ”“
παγιδεύσειτόν Τραμπ σέ ΜΜ)ΜΜΜΜ ΜὺΜΜὐ ωΜάΜωΜΜΜ
καποια σημεία. 'Ωστόσο, ΜΜΜΜὑΜ ΪΜωΜΜ ·Μψ ΜμΜωΜ
έμεινε εκτεθειμένη στα Η' ΜΜΜὡΜ ΜΜΝΜΜ Μ°ΜΜΜ
θέματα εξωτερικής πο- Μωἡ ΜΜΜ. ΜΜΜ ωωωΜωΜ ΜΠΜΜΜΜ
- ω δΜΜΜ ἡύΜΜΜ
λιτικης. Μ' ΜΜΜ-Μ” Ἡ ο ο αλλά
απΜΜεω“  κΜΜ“Μ
ω ΜώΜΜΜ ΜΜΜ ωψΜΜω
ΜΜῆΜ ΜῖόΜαΜ“ ΜΜηΜΜ 'ω'αΜ"
 Μ 'ΜΜΜΜ ΜὴΜκΜῇΜ 'Μ
9 Ϊ" ιο 0' Ι 37
Διαχρονικό
δίλημμα
·_ Γραφει ὁ Μελέτιος Τζαφἑρης* _
ο πρόωρα: της χώρας έκαλεσε τόν δή μαρχσ της πόλεως καί τόν ένη μέρωσε πως ή πολιτεία θα διαθέσει ]00.ΟΟΟ.000 ευ ρω για ένα μεγαλσ έργο στήν περιοχή του. Τόν έθεσε ωστόσσ καί μπροστα σε ένα δίλημμα. Θα έπρεπε να
διαλέξει έαν θα προτιμουσε να συνδεθεί ή πόλη μέ ρευμα, πσύ δέν είχε μέχρι τότε, ή να κατασκευασθεῖ μεγαλος δρόμος που θα τους συνέδεε μέ τήν μεγαλη πόλη, δίνοντας διέξοδο
επικοινωνίας καί εμπορικής δραστηριότητσς
στους πολίτες.
«Σκέψου καλα αλλα αποφασισε γρήγορα»,
είπε ό πρόεδρος στό δήμαρχο, ό ὁποῖος σκέφθη κε ότι έπρεπε να ρωτήσει τό λαό καί ύστερα
να αποφασίσει. Προκήρυξε λοιπόν δημοψήφισμα. Εμφανίστηκαν έκείνσιπσύ μέ παθος υποστήριζαν ότι ζωτικής σημασίας για τό μέλλον των
κατοίκων θα ήταν ή επιλογή να έλθει τό ρευμα
στα σπίτια καί να απολαύσουν τήν ανεση καί τόν
έκσυγχρσνισμό των συνθηκών της ζωής τους.
<<Συ μπσλίτες! Θα έχουμε λαμπες στα σπίτια μας,
θα έχουμε παγωμένο νερό στα ψυγεία μας, θα
λειτουργουν τα πλυντήρια μας. Οί νοικοκυρές
δέν θα κουραζσνται, θα έχουμε κλιματισμό, ήλεκτρικα εργαλεία. Θα έκμσντερνιστσυμε καί θα
έκσυγχρσνιστσυμε», έλεγαν αύτσίπσύ υποστήριζαν τό ρευμα αντί του δρόμου.
'Ο δή μαρχσς είχε ωστόσο διαφορετική αποψη. Μια φορα είχε επισκεφθεί τήν μεγαλη πόλη,
μετα από ένα τραχύ ταξίδι. Είχε έντυπωσιασθεί
καί είχε αλλαξει ή ζωή του απ, όσα είδε καί έμαθε.
Συνέχεια στήν σελ. 8
λιοστά. Λόγω τής ανόδου τής θερμοκρασίας ή
απώλεια πάγου μειώνει
τήν πίεση πού ασκεῖται
στό έδαφος καί ή Γροιλανδία @υψώνεται Πάντως, τό έδαφος ανυψώ
Ο Ἀφωνο αφησε τό κοινό του τό «ΡΙεγόογ», τό
ὁποῖο στό τεύχος Όκτωβρίου κυκλοφορεῖ μέ αν»
φυλλο μία μουσουλμάνα
μέ μαντήλα. Πρόκειται
γιά τήν22χρονή δημοσιογράφο Νούρ Τάγκουρι,
ή ὁποία, σέ συνέντευξή
Με, στό διάσημο ανδρικό περιοδικό, αναφέρεται στίς δυσκολίες πού
έχει συναντήσει ως δήμοσιογράφος μέ μαντήλα. Τό δέ «ΡΙεγόογ» σημειώνει ότι ή Τάγκουρι
«μας αναγκάζει νά αναρωτήθοι7με γιατί είμαστε
τόσο προκατειλήμμένοι
μέ μιά γυναίκα πού καλύπτει συνειδητά τό κεφάλι της χωρίς νά μπορούμε νά πάρουμε ποτέ
απάντηση».
Ο Κατηγορεῖται ή πλύσις συνθετικών στό πλυντήριο! Βρεταννοί έρευνητές υποστηρίζουν ότι
εάν πλύνουμε στό πλυντήριο έξι κιλά συνθετικά ρούχα, αυτά απελευθερώνουν πάνω από
700.000 πλαστικές ίνες
στό περιβάλλον, δηλαδή
στήν θάλασσα. Τό χειρότερο είδος συνθετικοι7
ρούχου είναι τό ακρυλικό, τό ὁποῖο απελευθερώνει σχεδόν 730.000
συνθετικά σωματίδια ανά
κύκλο πλυσίματος. Καί
τί θά κάνουμε τώρα. Θά
πάψουμε νά πλένουμε;
· Τήν... ανιοι7σα έχει
πάρει ή Γροιλανδία Ἀνε
βαίνει κάθε χρόνο Ι2 χι
νεται σέ όλη τήν Βόρειο
Ευρώπη, ή ὁποία, όπως
καί ή Γροιλανδία, εἶχε
καλυφθεῖ από πάγο έπί
δεκάδες χιλιάδες χρόνια,
τήν Ἐποχή των Παγετώνων.
· Τύχη; Θαύμα;
Μαλλον καί τά δύο συνέτειναν στήν περίπτωση
ένός Ιόχρονου Ρώσου,
ὁ ὁποῖος, γιά νά έντυπωσιάσει τήν κοπέλα
πού αγαπα, βγήκε στό
μπαλκόνι στόν 23ο όροφο πολυκατοικίας καί...
κρεμάστήκε από τό κάγκελο, μέ αποτέλεσμα
νά πέσει στό κενό, αλλά
νά μήν σκοτωθεῖ Κατά
τούς ίατρούς, τόν έσωσε τό ότι έπεσε επάνω
σέ αυτοκίνητο, κάτι πού
«μαλάκωσε» τίς συνέπειες τής πτώσεως. Φυσικά,
έχει σοβαρά τραύματα,
αλλά θά αναρρώσει. Καί
μαλλον θά ξανασκεφθεῖ
τί έκανε...
· Ἡ 30χρονη Φιλομένα
Μαστρομαρίνο, ή ὁποία
εξελέγη τό 20Ι3 μέ τό
Δημοκρατικό Κόμμα τού
7ταλοι7 Πρωθυπουργού,
Ματτέο Ρέντσι, στήν
Ά πουλ ία, έγκατέλ ειψε τήν πολιτική της καριέρα γιά νά γίνει σταρ
«ρόζ» ταινιών! Ἡ Μαλένα
από τήν Ἀπουλία όπως
αυτοαποκαλ εῖται, λέει ότι αφησε τήν πολιτική γιά νά «εκφράσει τήν
ερωτική της πλευρά»...
Καί ποιός τής εἶπε ότι θέ
λει νά τήν δεῖ κάποιος;
Διαβάστε τό αρθρο
«Βόρειοι καί Νότιοι»
ΜΣΜ(σελ· 3)