Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Έβαλαν... καπέλο στις μειώσεις των επικουρικών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ι 8·Μ
κ ΜΕ |'|Ο|0ΥΣ ΟΡΟΥΣ Κ Μ@:ΤΨ:;
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΚΔ' πΡοΨποο£ΣΕ|Σ
3 ΜΜΜ Ο ·
'-  Δ"ΜΣ|ΛΣΠ|Σ 
Η Τ ` ΣΕ3ο.ωΜΡοπΣ Ο
μ) Ί Ύ &ΣγκΕτΜΡπΜπ
Μ #,_|·
ΑΠΟΚΛΕ|ΣΤ||(Ο
«ΚΟΛΠΟ» Υ||ΟΥΡΓΕ|ΟΥ ΗΛ' ΕΤΕΛ Ε|Σ ΟΛΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΛΞ|ΟΥΧΟΝ
ΕΒαΟαν.. . καπέΟο
ΜΗΝΗΜΑ" ΕΤΟ|ΝΛΖΟΥΝ .
ΤΥΠΟ Υ"ΟΛΟΤ|ΣἐΟΥ ΝΕΛ «ΜΜΟ» Δ|κ^|ογχΟΣ ΜΜΒ^ΝΕ .ς  ο 
με (Όλες ΠορσμέἙρους σού οτις|4 Οκτωβρίου ΕΠ|κ0γΡ|κΗ 290€' · Χ · 
αυτες Που ΠροβλεΠει ο νομος, για αλλους 40.000 ΜΕ ΤΟΝ ΕΠ^ΝγΠ0^0ΠΣΜ0 
εΠιβόλλονςος οἔὁἔ?ντιες ουντοξιουἔους κοι ΜΕ¦ΩθΗκΕ ΣΤΑ ]03€ Χ  = 
£:Ξ$23ε:οῖΜο :ΞΕρρἐΞἔ“ ευέΕυουεεΜ “·  ΣΥΝΤΟΜΑ
οΠό το όριο των 1.300 € τον Νοέμβριο Ν^ ΜΜΕ' 227€!  γ  
ν ΣΥΡΜΑ, ΑΝΕ/Χ. ΚΑΤ ΟΤῖ(ΟΛΟΤΟ¦ ΕΕΧ/ΠΑΝ ΤΑ ΠΕΗ... Π'ΝΟΣΕΤ
ΚΔ' ΕΒΑΛΑΝ ΜΕΧΡ| ΚΔ' ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ ΣΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕ|Ο
Ο ΑΠΟ Το ΑΡ|ΣΤΕΡ07
όΤο/μμἐΤδε
ωοΜμΜορ¦
κέρὁ|σε ευκοῇο “ΔΕΝ ΑΩ" “έΟ|ωεΕ“ ΤΟΟ5
τον εκ]γευρ|σμενο  ί Η _Ι  έ Δ Ἡ ο _ Ά] ί ο' Μ Δ | 6|σμορτυρ0μεν0υ5
ρομΠ :Τ μ ΕΕΤΤ! Τ ω χ ως έ “ή 9,! ο Ι
 ο _ έ _ Ζ γω το μ|σθολογ|ο
Ο' ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΤΕΤΕκΠΒ ΤΗΣ ΣΚΟΤΛΛΝΤ Τ|ΛΡΝΤ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΟΥΝ Τ|Λ ΤΟΝ ΜΕΝ Τ·ΤΠΠζἩΤ] 'ζ'[ί;ΪΪ [ΣΗΜΑ 12 ενςἘ0Μ"5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα