Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
Να μη διακοπεί το νερό σε κανέναν αδύναμο οικονομικό πολίτη, σεβόμενη τον κοινωφελή
της χαρακτήρα, πρότεινε ο δι·
ευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Γιάννης Μπενίσης.
Σελ. θ
Την πεποίθηση ότι η Ελλόδα απο·
τελεί έναν παγκόσμιο ελκυστικό
προορισμό, αυξάνοντας τη διεθνή
απήχησή της, εξέφρασε η αν.
= υπουργός Οικονομίας και Τουρι
σμού Έλενα Κουντουρό.
«Το 2078 εξελίσσεται θετικό για
τον όμιλό μας», δήλωσε σχολιόζοντας τα οικονομικό μεγέθη
του α° εξαμήνου ο διευθύνων
σύμβουλος του ΡΕ θτουρ Τζώρ
τζης Κουτσολιούτσος.
Σελ.8 Σελ. 5
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 20% Ο Αριθμός φύλλου 825 Ο 0,50 ευρώ
έωΠΣΞΞΠΘΠΠΜῶῖΜἔΒΠ
οΙκοΝοΜΙΑ
   7 ω” ἶ;`ἶ`= Σ':> ::αω.;εΜ“ _ ¦ 7 ή(
ον ΜΜΜ πΡοΑπλιτογμεμΔ  ·ὲ  γ ,
  Η Π'0 ΔΥΝΑΤΗ οΜΜΑ
Σ“γλύφοντας τους αθλητές για τη Π η, , 
συμμετοχή τους στους Παραολυ
μπιακούς Αγώνες, ο πρόεδρος του ί· η ν
ΟΠΑΠ Καμύ Ζίγκλερ είπε: «Μπο-  Ψ '
ρούμε να πούμε με υπερηφόνεια γ .τα η(
ότι καθε ένας από εσας είναι νικητής και ότι γυρίσατε ως η πιο δυ- _
νατή ομόδσ του κόσμου». . ὰ
Σελ. Η
?Ϊ εΝιΣχνΣι-ι εΞλτοτοΝ
Παρουσιόστηκε, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην καινοτομία και
στην ενίσχυση των εξαγωγών, το
νέο πρόγραμμα επενδύσεων για την
επόμενη τριετία, ύψους ιο εκατ. ευρώ, από την Κρι Κρι, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Παναγιώτη Τσινόβο.
Σελ. θ
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινό
 Παλιο λΝΜιλΡοΡοΣι-ιΣ
Θα έχουμε ολοκληρώσει σύντομα το
σχέδιο σναδιόρθρωσης ώστε να εξαλειφθεί καθε ανησυχία στις εποπτικές αρχές, ανέφερε ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Αίθρα Βεηκ Θεόδωρος Πανταλόκης, σημειώνοντας:
«Επανεξετόζονται όλα, όπως δομές,
οργανωση, τρόπος λειτουργίας;; θ
. τ “ι ι '
Ἡ! ΑΥΞΗΤ|κο| ΡΥΘΜΟ'
Συνεχίζοντας να επιδεικνύει αυξητικούς ρυθμούς λειτουργικής κερδοφορίας και κύκλου εργασιών το
Υγεία, χόρη στη μακροπρόθεσμη
στρατηγική του, επιβεβαιώνει την κυρίαρχη θέση που κατέχει, ανέφερε
ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου
Ανδρέας Καρταπόνης.
Σελ. ιο
στον ιστότοπο νννννν.ννααίπί.εν
Σημαντική πτώση
α ακομη μια Δευτέρα