Πρωτοσέλιδο Η εφημερίδα των συντακτών: Μια βολική αποχώρηση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο Ε 'ί ||"'|||| '|||'|"|'| ||'||
Μπους"
Η ΕΦΗΜΕΡ| Λ
¦>::*ιι τιμη!) ΜΜΕ' Δ: Η?)
ΝΤ ι :ιι Η
Τσίν; Η 
.. “Η
ΤΕΒ '8 ΜΙ λ 'ΜΡ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΥΝΕΤΑ|Ρ'ΣΤ|ΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤ|ΝΗ ΕΦΗΒΩΝ.
ΤΗ|3 |$ ΝΝ λ ΜΡ
Η «Εφημερίδα των Συντακτών» παρουσιάζει την τελευταία παραγωγή από τους δπμιουργούς των ντοκιμαντέρ «Χρεοκρατία», «Επτα5τι·οίκα» και «Φασισμός ΑΕ.»
ΑΥΤΟ Το
ΣΑΒΒΑΤΟ Π
ΟΚΤΩΒΡ|0Υ
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Ο ΚΑΔΟΓΡΙΤΣΑΣ
Μια μυθικπ αποιιωρπσπ
Η μ;; ΗΣ ο Η;; '|"ΡΕ Τ" ΟΕΕ"
Τ"Υ |. Β. |(Μ|ΜΡ|ΤΕ| '|"Υ ΕΕ"
ΚΑΤΕΒΜ|Ε ΤΗ" '|Ρ'|'|'|| ΕΒΕ"
Η Τ" '|"'||'|'||ω
θΕΡΜΒΜΕΤΡΒ Α|ΕΕΕ ΜΕΡΕΣ '|Ρ|'|
ΑΠ" Τ" τνιιτιιι·ιιιτιι Τ"Υ ΠΕ
ΕΠΑΝΑ|(Υ|(Λ0Φ0ΡΕ|
ΤΗΝ Π ΕΜ ΠΤΗ
Η αδυναμία τής εταιρείας συμφερόντων Καλογρίτσα να πλήρώσει τήν πρώτή δόσή του τιμήματος
για τήν απόκτήσή τήλεοπτικής άδειας, ουδένα δυσαρέστήσε. Η κυβέρνήσή εμφανίστήκε ανακουφισμένπ, ή
αντιπολίτευσή δήλωσε δικαιωμένή, ενώ οι υπόλοιποι
καναλάρΧες Παραμένουν στις επάλξεις.
«Οι διαδικασίες θα ολοκλήρωθούν κανονικά» διαμπνύει το Μαξίμου. «Παρακολουθούμε τήν εξέλιξή του διαγωνισμού» λέει ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή. :ι , ;_ '
ΑΡΧ|Ε|'||Σ|(0"|0Σ
ΧΡ|ΣΤ0Δ0ΥΛ0Σ
Ο ιερός
πολ1τ8υτής
ΒΕΠΤ8ΟΗΕ ΒΑΝΚ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ι¦.Μ (οι:
Στπν έκδοσπ των 2€
ΣΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ
Το νερό,
δημόσιο (;) αγαθό
«Οσο είμαι εγώ υπουργός δεν θα αποκρατικοποιήθεί ή ΕΥΔΑΠ και ή ΕΥΑΘ», δήλωσε από το βήμα
τής Βουλής ο Ευκλείδής Τσακαλώτος. Απεργούν
σήμερα οι εργαζόμενοι στις δύο εταιρείες ύδρευσής, αναλύοντας τις συνέπειες τής ιδιωτικοποίήσής για τους καταναλωτές.  Γ1 
Ο ΠΡΩΗΝ ΑΝΤ||'|Ρ0ΕΔΡ0Σ ΚΑΤ|·||'0Ρ0ΥΜΕΝ0Σ Γ|Α ΥΠΕΞΑ|ΡΕΣ|·| '|2 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ πλω
150 ΧΡΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Γιορτάζει με
«Οδύσσειες»
Με μια έκθεση με
πολύ δυνατούς
συμβολισμούς, το
πρώτο μουσείο τπς
χώρας εξιστορεί το
περιπετειώδες ταξίδι του ανθρώπου
στον χρόνο.  83
ΕΟΕΟΚ'Ν'55'/ΣΤΕΛ'ΟΣΜ'Σ'ΝΑΣ
ΕΟΕΟΚ'Ν|55'/ΠΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ