Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΜΗ" Μ ΑΣΤΕΡ Μ ι η ΣΔΒΒΙΔιιΣ  
ΤΕΛΟΣ ΜΕ( Φουλορει τώρα  
ΜοιΜΖογΜε ΜΒ!! Με! για να “ορο 
ΛΕΦΤΑ,
τα οκΖοΥΜΔΗ την αδειο...
ΠΟΛΛΑ
ΛΕΦΤΑ'"
76,39
Πλήρωσε το απλο
συστημα του Σοββατου
60.56
Το συστημα για ειδικούς!
"ΕΜΗ" Μ' Ϊ"
_ ΣΑΒΒΑ!!! Μ' ΤΗΝ
' ΚΨΜ" Β' ΜΗΚΗ
! "ΜΠΑΣΗΣ
Με 3.83 και 6.86 αντίστοιχα!
Πέρασε και η «Βομβι黦
στο ΚορίνθιοςΦλουμινένσε με 4,75
ΒΡιΣκογΜΕ
ΚΔ' ΤΑ ΣΚΟΡ
Πέρασε το 2-0 στο Βιτορια-ΣαΟ
Παολα Που πλήρωσε με ςλ75!
 ΤΟΥΣ... Σ  _ 2 ·ι ε
Πρόταση ΑΡΕ-Ε ΚΑ| Ν ΠΡΑΜΑ7Σ0Ν| Ο ||Ύ|7Ϊ|0ΣΞΪΡΕΜ | ' ' '
έ ασε η .
" ΜΒΜ 885 Εχει μαθει ο "Μ ποσο κανει ο Πυορντο
ῖ›:ιΞντ