Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
25 εισιτήρια όιαρκει|αε για την
«ΒααιΆισαα» ( 73 καταγορία5
ΑΕΙ( ΜΟΒ 7 και 72 κατηγορία5
ΑΕΚ (ΜΒ 2) Μ" 30 “ΜΜΜ '|Α ΝΑ Η!" "ΑΝΤΑ
όιαρκει|α5 για όλα τα τμήματα Σα,
Με Ερασιτεχνική5 ' ι “υ  
-  ιιιιιιιιιττιιιι ιιτιιιιι>ιιι | '
Τριτιι 27 ΣεΠι£ιιβριοω ΞΟΊ6 / Φυλλο 1289 (2489) '€ ι 3ο · τ
_· κ τον Δε· 7. ·
ΑΕΚ Πού Παει για Πρωταθλιιμα, θύμιζαν μόνο ο Γ|ΟΧΑΝΣΟΝ,
ο ΤΣ|ΓΚΡ|ΝΣΚ|, ο ΛΕΣΚ0Τ και ο ΡΟΝΤΡ|ΓΚΕΣ
ενώ Μό τι8 αλλαγε5, το ιταλεψε μόνο ο ΧΡ|ΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΑΓ|ΚΕΣ όλω, μα όλω, οι εκτελεοει8
των οταμὲνων φύσεων · Κανένα Πλανο,
καμία τακτική, αλλαξε τρει5 φορε8 φορ
η ομαδα για να μην κανει τελικα, ούτε μια
ευκαιρία τιι5 Προκοιιτι8 και σύνολο μολι5
9 τελικε5 εκ των οιιοιων οι 5 στο τερμα
ο  ι η  “  ιιιιιιιιιιΜτ
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ “τα Γραφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ Σελ. 2
ΕΝΤΥΠΠΣ'ΑΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΠΣ Ε'ΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ Η ΚΑΕ ΑΠΟ ΤΟ ΟΑΚΑ · Για τριτη σερι Χρονια μαζι, ΑΕΚ και ΣΚΡΑΤΣ