Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΜΜΜ
κΕχΜΜΜ ΜΜΜ! Ι ΜΜΜ!
   -ι.ΜοΝ“ ΜΜΜ
ΜΜ ΑΝ·ΝΜΜΜ . 9
 ο ΠΑΝΑἐΗ~ΝΑῖκὅἔ ΑΝΗΚΕ| ΣΤΟ Λ“ΑΟ Τῖγ
 πωΗ: Μι ΜΗΝ ·¦ηΎ¦¦ηΙ훦¦π1μΜ - _ ”Π _ _.
Έ ωΕΠΝοΣ ΠΛΝΑΒΗΝΑϊκοΣ Ε|ΝΑιΠΕΝΤΕ ι > 
ΚΛΑΣΕ|Σ ΑΝΩΤΕΡοΣ Μο ΒΑΒΥ): ΜΒΑ - ι __ 1
Ρ .Β
     ΕΦΗ'ΑΕΡ'Μ ΒΑΠ" ΠΑΝΑ8ΗΝΑ'ὶΠΝ Μ” ΜΜΜ ".·'ΜΜ ΔΤ!" ·.5·ε
4 “η . ΧΧ ¦
ΜΜΜ" -Η .
ΜΕΣΑ· ο!... ΜΑΣΚΕΣ ΜΥΣΛ!ἐ@Ρ|Σ ~-·· ς
Ἡ¦ΛῆΜΜΜΜ Μ Β" .
'ΜΜΜ ΣΜ«τρΜΜ|». τμπΣ£Λ@ ,
 ΒΑ "ΛΣ ΒΛΕΠΩ" ΜΕ ΚΥΑΛΙΑ::  .
_ Μ “ΡΗ 5 Ρ
ΚΜ ΒΑ Το πΑΡοΥΜΕ. 0Σ κ' Α" ΕΜΦ
ΜΒ"|Π"Μ 0' “ΜΜΜ ΜΔ
Α"0 ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΜΜΜ Μ' ΜΕ'ΜΜ
ΝΝΑ πωσ Ο' ΝΟΜΟ' ΠΕ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ! ΠΑ ΒΕΡΝΤΕΡ" ΜΜΜ!"
Ύ ι ·'
0,: `
. ' ' '
; Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8"ΡΕΠΡ00Β8 Ε"ΕΣ"ΡΕΨΕ Α"0 Τ" ΜΟΣΧΑ
. ΚΑ| Ο "ΕΑ0ΥΑΑΚΗΣ ΞΕΡΕ| ΚΑΛΑ "ΟΥ "ΡΕ"Ξ| ΝΑ «ΧΤΥΠ||ΣΕ|»
Ή(- Π0 ΔΕΚΑ"ΜΕΡ° 'ΜΥ Α"°ΝΕΝΕ' Πω' ΤΩ ΜΑΤΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Με ΤΟ" ΜΝ(
Α `ύ¦ Η
π. . ._
Ι ' 'ΜΠ|"|ῖ"ΜΜ' ' _ 4 Α 
ἔιΜ>= Η “ π; τμχ η ···>η 4>-μ“ 1:'ῆΊ
ι |χ Δ ὲΐ
ν ΜΤ°·“Μ" “Ι πμ· · 4 Μ ν 'Ἡ ΔΓ!! Η Μ ΜΧ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα