Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΜΜΜαιιΜ ΠιΜιιιΜσιιΜΜΜΜΜΜΜ/ΜΜΜ 
ΡΟΗ / ?ΜΗ / ?ΜΕ ΕΜΗ | ?ΜΗ | ?ΜΗ .
ΜαρτΜανΜ Μπηκα Ζ :Η Τ°Μ"Μ^
Ό & ΜΕΣΗ ΜΜΜ!
Μινι ΜηΔρπΗΣ /ι£α£ρκανΖ£ιν Μινι
ΗΜ ΜΜΟ
ΑΡΜΟΔ|ΟΣ ΡΥΟΜ|ΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΟ|ΤΡΕΟΕΤΑ| ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΤΙ ΤΟΝ ΤΟ ΣΤΟΝ - ΕΡΑ Η ΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Τ Τ Τ Η
ΧΑΒοΣ ΤΕΛΟΣ, Η ΗΗΡΟΣΗΗΗ ΓΗΕΜΡΕ
ΒΛΕΠΕ| «ΕΔΕ»
ΑΗΕΗΛΗΤ| ΣΤΟΝ ΗΛΧΗΤ|ΗΟ ΗΡΑΗΗΗ
| ῇ ΗΛ' ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΕΥΗΛ|Ρ|Λ ΗΛ ΒΡΕΟΕ|
“ ο ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΗΟΡΥΦΗ
· ο Ελευθεροπουλοε Ι
“ο Μωβ» ΤΜ!" ΜΗΝ Π Καθοριστικη αποδείχθηκε η απουσία του Μανταλου
:ὅἔό";=:= "Με ΜΜΜ κοθὡ5 δεν προέκυψε πιω ηγέτη5
. _ . 'Μανκε5 οιπαίκτε5του «γηραιου»,
. ΑΦΜ' Μεω“ γ" Αγγελο εγκλὡβιοαν την Ενωση
· Κετσπαγια: «Δεν είχαμε σωστη οργανωση,
"Μ @ να παρουμε στο ντέρμπι αυτό που χάσαμε»
ΘΑ ΒΑΡΕΘΟΥΝ
ΝΑ ΠΑ|ΖΟΥΝ
_ ι”·
Π Μεχρι και Ι2 κονφε8 μεταξυ
Ολυμπιακού και Βουλιαγμένη5
στην Αι Γυναικών με το νεο
σύστημα · Την 3η αγωνιστική
0λικιπιακ65·Πανοθπναῖκοε
στου5 Ανδρε5 εβγαλε η κληρωση
«Με τον ΜΜΜ
θα εινα πιο οικω...»
'Η ΗΠΑ Τ" 'Η"Η||"ΥΠΗΜΠΒΜ ΤΗ' ΜΜ 7 Ο ΣΑΟΟ|ΔΗΣ ΔΗΛΟΣΕ ΕΤΟ|ΗΟΣ ΗΛ "ΜΗΤΣΗ |'|Α ΤΗΝ ΤΗΛΕΟ ΗΤ|ΗΗ Ο' ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΜΗΛΟΗΗΛ!Ο
- , Τ" Η'Τ'Μ'Υ Η"- ΗΜ ιΜΕ|Λ Η' ΗΜ|ΗΕ| Ε"|ΗΕΦΜΗΣ ΣΤΟΔΣΤΗΣΗΑΕΗΛΟΗ ΔΕΗΟΥΗ ΤΑΧΕΡ|Α ΤΟΥ ΠΡΑΜἔΟΗ|
'ΤΟΥ ΨΑΧΝΩ ΜΗΤΣΗΣ
ῆ Φ Φ
'Κρίσιμο καιγιατονβιον ' Επίθεση Με ΝΔ ζ; · ΦΠ Η ΝΕΜΕΑ"
` χ 7 τ
Η το ·Α|'|ΜκωΜ για το πόθεν έσκεε του · |
' ΟΗΩ=κἔνισμ8 "ΜΜΜ, ' Το ψαχνω για αναβολη “__;` :ΕΜ9$ ο' Ἡμἴ)ΡΠΗΕΥ0|
τοπιο· α·ηκμΜωρτοω η Σλοβαν, σημερα "Ἑ_7 ουοκοσοΙκαι Οανἶφ.
καιτοζ6ρισρα η ΠΠὸφΒοη¦τΠ5 ΟΕΜ Ἐν” _ ` εξ;ιρἐτικα αμφιβο σε
ω·ωωιμωκ“Μω ¦ , . . - Υ ο ου τ |
' Παει για αριστερα
τοι8·6ρνουν . _ “  ο... _ · .
· ι _ Μ ' ξαναοκουλιμπαλι
σκονταστο...κωιμ  ι>  έ. .ο ὁχ
Η ·  - ·~ · τ °·ἐ"Μ^“ζ“ “9 %ΐἐ*;ὶ;ῳ ν, "Ο
εεετΑ:ειΣ  προεΔι·ο: ο _ ΤΡ|ΠΛ0Σ
ΤΟΥ ΜΠΕΝΤ0< ἴ|(Α|ΚΛΝΜἈΡΧ|·|Σ _ τιοΝοκΕΦΜοΣ!