Πρωτοσέλιδο Γεγονότα της Αχαΐας:Recognized text:
Μαννα ;_ 
η γίν' Δ η κ έ ρχ- `;  _ῳΩΟὡ; Ρ____
ΤΡ|ΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 20|6
'ΔΡΥΤΗΣ Γ. ΣΠ^θ^Ρ^κΗΣ ΕΤΟΣ 29" Ξ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7245 ·Τ|ΜΗ |€
“Ανα|τ|ολόγητος
ο θόρυβος”
ΣΕΛ|ΔΑ 4
Δαναμ|κη αρχή
γ|α |'|ολαφωντκή 
ΣΕΛ|ΔΑ |0
Το πρόγραμμα των ϊ
φ|λολογ|κών βραδ|νών
ΣΕΛ|Μ ||
Τηλεοπτικές άδειες
Ο Καλογρίτσας
φεύγω, ο Σαββίδης
δηλώνω παρών
ΣΕΛ|ΔΑ |5
«Βόμβα»
στην Ξερόλαππα
Επέκταση του  7 
ΧΥΤΑ σχεδίαζε χ η η ΜΜΜ .- να 4 'Δ ..ζ
ηΔημοτΙκη Ι δ”  
Αρχη,ενώ
παλαΙότερα ως
αντίπολίτευση,
ζητούσε το
κλείσΙμότου
ΠροσπαθεΙα να
καμφθούν οι
αντίδρασης
κατοίκων, στους
οποίους
χαρίζουν τα
Ι Ι όημοτΙκα τέλη .γ _ .
«Φνταα» στο Πετρωτο ΣΕ^'^^3
 “ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ Η Πατρα τίμησε
Δνεβληθη η 4η δημοπρατηση την Επέτε|ο
ΕσπευσμέΜ Επανα κομ|δης
Ι· 7 Ἡ το θέμα αύριο της   ρας
. _ στο
Συνελήφθησαν δύο ΠερΙφερεΙακό
ατομα, αναζητείταΙ ΣυμβούλΙο
ο συνερνος τους ΣΗΜΑ 6 ΣΗΜΑ 3
Η “ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
Βρείτε μας στα Ραςε|)αα|( ως:   |-0
Γεγονότα Αχαϊας Ε | Ν Ε Π | .Ο Ι
Π τ'στ «Μ Ισ »&τ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
θα Ξρα:τίσΞαυνἶΞ :ην ενημέρωση σας το|μαζετα| η ΣΕΛ 'Ζ επ'  Αχα|κης ΣΕΛ '3 ΣΕΛ|Μ9