Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
:Τα  ' | -ἔ
  Μ. ἔ
ί λ ή > έ
Ή ,. 1- 7· ·ἱ !
κΩΔικΟΣ:6ι97 ΗΜΕΡΗΣ|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΡίΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡίΟΥ 20ί 6 | ΕΤΟΣ ί6ο | ΦΥΛΛΟ 3.8ί 2 | Ο¦5Ο ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗΣ- Δ'ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΑΓίΩΤΗΣ Π. ΚΑΡΑΝίΚΑΣ
γῇ) "Λ ΜΟΥΣΕ|Λ ΤΗΣ Λ|'|Ε|ΡΛΝΘΟΥ¦ η κοιιι.Σ.ιΞπ¦ οι δηλώσεις Του δημαρχου¦
η παρέμβαση Της Εισαγγελικής Αρχής και Τα πενΤε αμείλικΤα ερωΤήμαΤα
Η που θεΤει η δημοΤική παραΤαξη Της μείζονος ανΤιπολιΤειίσεως ίΝησιωΤική
. Τα "ΡΟγ"ΟΘΕΣΕ'Σ Μο" ΣΤΟΧΟ" ΠολιΤεία-Νίκος ΜαίΤός)¦ που «περιμενει με πολύ ενδιαφερον Τις απανΤήσεις...>>
ΤΟΥΑΝΕΑΥΣΕ ΣΤΗΝ Ε|ΣΗΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΕΠ|ΤΡΟΠΗΣ
απογονοι' αποσταση Η Νησιωτική Πολιτεία και η νέα <<καυΤή>> ανακοίνωσή Της¦ κανει
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ἑ[^ίΗΤΡΗἔί^5ίἰ _ λόγο για πανικό Του δημαρχου Μ. Μαργαρίτη. Θα επαναλαβει
τ ο ο· Ο Το ίδιο στην σημερινή συνεδρίαση Του δημοτικού συμβουλίουι
Δ|ΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
Δημιουργείται
«χάρτηςβιὡσνης .η . ε
αναπτυξης» για Ο
<<|||Ε
Μη  πίζουμε
_ της Εισαγγελίας Αρχαια
Τα «ΜΟΤΟ»  
σημεία για θα δρομολογησει 
μια νησιωτική Την αποκαΤ"σΝση Τ
Μονή νομιμότητας και την δια“σφαλιση
Μ της δημόσιας περιουσίας.»
...Κινέζικες και αλλες «καμερες»
οΠοθονοτγζουν καθημερΜω - «Πως αγνοεί Την νομοθεσία¦ που επιμελή και αποδοΤικό» και που
σοκύκ|οΤηςχὡρος ΜΜΟ κάστρο! Του επιβαλλει να προσΤαΤεύει και εξαπηρεΤεί Το δημοΤικό και όχι Το
ΑνηΠόλη μας ήταν ευπρεΠγσμἑνη να διαχειρίζεΤαι Την καθε είδους ιδιωΤικό συμφερον¦»
σε βαθμό ικανοποιητικό όλα θα δημοτική "εΡ'°"°ί° «με ΤΡό"° ΣΤ|Σ ΕΜΑΕΣ 8 ¦ 9
ήταν τέλεια! 'Ομως. ..
καποιοι... κευαισθητοποιημὲνοι»
 · ι ι 2 Για να εκατο
ί...) συμπατριωτες μας θεωρθυν πολυ ΘΚν κ λ α δ ι%η ' ' ` `
φυσιολογικο Το ΟχρηΟΤ(1 γ| (1[Π00ς ΗΜΕΡΗΣίΑ ΕΦΗΜΕΡίΔΑ ΤΩΝ κνκΛΑΔΩΝ   7
αντικείμενα (ηλεκτρικές συσκευες. μπαζα¦ . 'Η ¦¦"-Μ8|Π“ ,
παλια επιπλα κλπ.)¦ ακόμα και σκουπίδια κανε ΚΜ' κ. . . ΡΕ | τ
νατα πετούν όπουτους ολεθει... . . και στο ¦ΤΟ ῦρ ΟΡ *
β "νννν·|(Η|(|ΞὡΜ·9Γ το ασια. το 5ιτιαιτρίιοηο
...Και ερχονται οι κινεζικες καμερες
' _=<
ότι η
ΤΜ _.
τα" ϊ
"ιν-Ε ο
ω μασ' ω
σο αν" ο
και μας βλεπουν... ανοιξη καλοκαίρι
αλλα και φθινόπωρο. ΣΕΛ3
ΑΡ)(ί|(Η ΤΟΜΗ!! Ε|ΔΗΣΕ|Σ υ ΖΟΟΜ ΕΛΛΑΔΑ » ΑθΛΗΤί|(Α ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ίΝΟΜΕΣ ΑΦ|ΕΡΩΜΑΤΑ ΖΩΗ-ΥΓΕ|Α »
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00 ΤΗΛ.: 22850.Ζ468ί. ΕΑΧ: 22850.Ζ35ί ί. ΝΝ: 69743] ί.260 ε-ι·ηαί|:ίηΤο@κγκ|ααίκί.9ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα