Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.ΜΜΜ '
ΧΕΙΜΕΜΙ ||||Ι||Ι||Ι. ||||"Ε| Ιῦ"Β Ο ΕΚΒ||ΙΜΒΙ
Ο Μακεδὁνας Παπαδόπουλος αφῦΡιζ£ 90 λεπτα κόντρα · ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΕΒΓΑΛΕ ΤΑ ΦΑ0ΥΔ ΤΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΧΟΥ 22 ΚΑΙ 'ΓΗΣ ΑΕΛ 14! · Απροκᾶλυιπη ανοκῆ στις... Βουιιἑς και τις καθυστερήσεις
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ἔὲΖ&Ἑῦἐ ·'ΜΜ'·ΚΜ.α·Ι·
Εἶ.ἶΠο=:Ξισἱο 'ο 
ΜΜΟ. καλός..'.ω&ηΜΜ
3ι0. ` _ |  _
' _α°
Β8νῖΒΒ.Πῖ
¦ "ω ^^θΟΣεπιλογἡτΜ;4-2[ 
 Δ Ξ 7  “προοίμοωηκὡΐοΜΒοστη” ..
'* =“ οῇεω=ωΗεειεεεεΜ
ΦοΡιογΝΗ.π0Ρ'.
ΜΑΡΤ|ΝΣΙ Με' ΠΑΠΙ)!
· Εξι αλλαγες στην ΙΜΟ με
Ηρακλή. πέντε χθες!
ΞΥ|||'||ΙΙΕ Μ' ΤΕΡΜ" Η ΜΡ"...
Δ-ὸΔηοΧΡὲΜνὶῷ καιααικιῶϋια ΝΙΚΗΣ και...
  ι κΔ£ιΣιΜο ΣΤΟΜΑ ΤΩΝ ΙΙἑμαιι Κυριακή
Ἡ;9ἑΞἔ .
 _ __
Ο' ΜΙΝΙΜΟ' ΤΟΥ ΒΡΥΜΥ
ΜεὐαΜ·Μ"ΜΜ
ααΜΗΜΨΜΜ
ωΜι'ΜΗΝΜ