Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Σύνταξη στα 58 με 20 έως 30 έτη εργασίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ι 2 ΣΕΛ|ΔΕΣ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Ματ· ηη Φ
ΜΜΜ"  η · “ ·  7 ' “ ω
“ ' Μ Α ἐν .- , ν ΒΥΣΣιΝι
  ι αν γ γ Ι Ρ έ ΘΥΕΛΛΑ
°°ΕΥκ0ΛΕΣ" ΠΕΛΕ): τ '  ΓκΡΕΜ|ΣΕ
ΠΑ ΠΑΟ, ΠΑΟΚ
|'|Ο|ΕΣ κΑΤι-ιΓοΡιΕΣ ΑΣΦΑΛ|ΣΜΕΝΩΝ
Σύνταξη στα 58
με 20 έω5 30 έτη εργασία5
9 Που 9 σε ΔΕΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
οδηγούν στην έξοδο δημοσίους και τραηεζες μηορουν να κλειδὡσουν 8. Η ΝΠ:ἱπ
υηαλλήλους και ασφαλισμένους συνταξιοδότηση αηό τα 55, αν έχουν ' _ “  
στο |ΚΑ με Πλήρη σύνταξη 30 χρόνια εργασίας
ΤΟΥ ΤΣ||'|ΡΑ
ΠΑικΑ,ΔΗΜοΣιο,ΔΕκο,τΡΑηΕΖΕΣ.ΕΤΑΔ ἶἔΞΑἶ¦ἔὲΚἔἔἩἔἔ 8 η κΗΡγΞΕ ΠΟΛΕΜΟ
| ΣΤΗΝ Εκκ^ΗΣ|^
Ο Φ|Λ|·|Σ
Νεο: _- .
ΑηοκΜνΨΕιΣ | 7 › Σεπ Ω
ΠΑ το
ΚΑΛΟΓΡ|ΤΣΑΣ Τ| ΟΑ Δ0ΥΝ ΠἔΪΜ
“Τε χ' · πια ηΑρΑ:κ η
= ΣΕΛ|ΔΕΣ ε-· Λοτη ΜΜΜ κηη
265.000 ΜΜΕ
ΕΝηονηονπο: ΕΞΑΓΓΕΛΛΕ| ν ΕΕ:  , ' Π Με· . ι'
«Μ(ὅΤΕΛ0Ξ9ΡΤ0ΓΑΛ|ΑΣ» ` Π 7 . ~ .. .
ιαη ηρωτοι ~ Ι “
㦓τροί___ Αγκαῆιασμενοι _
εγκαταῆείηουν ·· Ι 1 κι
τον Εοηγγ θανατο 
Ρ ΣΕΛ. '|4, 35
οι ηιι`υιικιΞΔ Με
τΑ “κογΡΕΜΕΝΑ“
Ή ΕΩΣ 60%
 · ΣΕΜΜ38 ΜΕΡιΣΜΑτΑ
ΕΛ.ΑΣ. ΔιΑΔικτγΑκ£Σ Το ΥΠΗΡΕΣ|ΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ |'|ΟΛ|ΤΕΣ ·ΣΕΛιΔΑι3 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα