Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: Αγώνας, γνώση, τόλμη και αντοχή...
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ἡϊϊὸ'ἔ"'ἀϋΪδἑ" ”ΒΕ”
9ιι
ΠΡΟΛΕΐΑΡ|0| ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩθΕ|ΤΕ!
Ρ|ΖΟΣΠΑΣΤ|·|Σ
ΚΥΡ|ΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 20% - ΑΡ'θ. ΦΥΛΛΟΥ τω Ευρώ 2,5
το ”ἔδωκε
Συλλαλητὴρω πλΝΕΡιἈτικο λι·ΩΝιΣτικο ΜΕΤΩΠΟ
και απεργίες εναντια Εμπρός για κἰνημα αντεπίθεσης
· πραγματικο στήριγμα
στο ιιολυνομοοχεδιο των εργαζομένων
Στα Αναλμα Βενιζέλου. στις 6.30 μμ., καλσόν την Τρίτη
, Εκτενη αποσπάσματα από την ανακοίνωση - κάλεσμα, ΜΜΜ
αι δυνάμεις του ΠΑΝΕ στη θεσσαλονικη
στην 4η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, στις Η και 20 Νοέμβρη στα ΣΕΦ
Σελ. ο - 7 Σελ. ο  ν η ·
Αγώνας, Γνὡοη ¦
Τόλμη και Αντοχή...
Μεγάλη συμμετοχή στις κεντρικές εκδηλώσεις του 42ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή»
Το σύνθημα του Ώου Φεστιβαλ ΚΝΕ - «Οδηγητή», «Αγώνας, Γνώση, Τόλμη, Αντοχή. Να
προχωρός κι εσύ καθώς προβαίνει μπρος η Ιστορία», είναι υπόσχεση για το μέλλον, υπόσχεση που αντλεί δυναμη από τη μεγαλη |στορία του ΚΚΕ και του εργατικού · λαϊκού κινήμστ0ς-  .,
Η μαζική συμμετοχή στέλνει αισιόδοξο μήνυμα για τις δυνατότητες να γίνουν σημα· η
ντικα βήματα στις μόχες που θα δώσει το εργατικό - λαϊκό κίνημα το επόμενο διόστη- μα. Πα να ενισχυθεί η συσπείρωση γυρω από το ΚΚΕ και την πολιτική του πρόταση. . Π
Πα να μπορέσει η νέα γενια του λαου μας να ακολουθήσει το δρόμο της αντεπίθεσης. Η 
ΣΕΛ. "θ - ίθ
Το κοθήκοντό μας "Ρο"^"“^ ΑΓΡ°ἩΚ“Σ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ λΝλκοιΝοΣιι τικ κκε ιιλ Νατασα: Πο το σχολείο ατακα ττκιΝλνιο τιιΣ κκε
. Τζό πο χ Ι ο ΦοιτιιτεΣ . τιιογΔλπετ , . .
μπροστα μ αν Ι | Ι Ι και τη ζωη Αποσπαοματα απο
στους νέους (πως μεγσλοεπ·Χειρημστ·ες Η δωσω] μας βρ'σκετω που μας αξίζουν! την εισηγητική
αγώνες ΚΟ' τους μονοπωλισκούς Ομίλους στη σ"λλογ'Κη δ'ε'(δ'κηση! ομιλία του Ν. Αμπατιέλου
Σελ. ιο · ιι Σελ. ι2 Σελ 20 ΣΕ^- 2Τ Σελ. ια - τε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα