Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
· · Η μΧ·
ΔΝΠΜΔ^Η Τελικό το.” Π ΣΤΑ ΣκΔΡ|Δ Σ ΤΑ Δ ΒΑ Η ΗΟίρνει το Μπλε]
ΠΡΟΣ" ΜΜΜ παίζει τεχνικός Η ΔΝΔΝΕΠΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕ! ΝΑ σου τον ΜΜΜ
Δυο ΜΜΜ ο ΜποροβΠλος; Με ΠΕΛκΔ ΜΗΚΗ... Που ονυνΞωυε. ..
- 4 ν -,¦ ¦ ., .
. · ι¦./ῆ.Ἀμ />< ά
 Η] λ #Π,__.-.'Σεὰ 11_23 ΗΜΕΡΗΣω .οΔ=ΔεΜω.;κΗ ε©~ΜΞ:Μ.Δ
869% ΒΤ" 
οΠόλυτο «εργολείο» σε
.  - ΔΡ ΦνΜΟκ 2230 'ΜΜΜ' ΜΜΜ!
. Ξ Έ; ι κουπονιου
σ Τ|ΜΗ1,3”ί
Ί¦ “Α
ΠΛΗΡΠΣΕ Το ΣΥΣΤΗΜΑ
_ -/--- ·χ
μ- ω ;
ΕΒΓΑΛΕ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Με Πλήρωσε το Η Σ  “ν
 Ξ-1Ντόρτμουντ ` ..[.|ΗηΜηΕΚο
 "έἐἔἶἶ-ἶἩ ἔἶ'Ξἔτ'ς Εεό60 με Ελλάδα Γ£ρἔᾶἔ'σ·
ΜΕΣΑ Μ νο που ΔΙΠ Η' 
«Η ΜΜΜ» .. . · 
 Όσοι «ΦορτωΟυτε». Πήγατε
_.ῇ ταμείο με το 1/1της
Ϊ ΝτΟρτμΟυντ
· χμμ; ανω. ` ,
ή ή η ευ Π .Β ι
ΛυΟἐ ι μΧ- `
Καλοβλέπουμε τον οσο
ως Σοοουόλο...
Ι Η Ξἱ/·-ἶ/-ἔ;ἔ Η!
ΝΑ Μπε·πΡοΕΔΡοΣ ΦΡΕ"° "Η" 
ΜΑΜ ΣΕ ολοι( “ 8 ΑΝΑΝΕ"Σ" .
· Ι< Τ ἔἔλ'ἔἶΐἘμἔτ'ἑἶἔ¦ Ρ” ' '
ν : Ύ . Ϊ" Μ" ,. Μοτο' ΠοχοΠ ή “
ϊ ο οδο | .
ης μ ς Τ· βλεπουν να· δεν θέλουν ο' δ|αρροές γω τους ΜΜΜ; 
: Η οκο ο να Μουν το ·σκο . . , .. . `>
Σω 7 - _ _. . ν ·· Δ που κοιτοζει ο Μωστοροβπς .