Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
·ι·οΠ
ΝΑ ΠΑΡΕ' ΚΕΦΑΛ'
:τις 28 Φορές που οι θεσσαήοί _ έχουν Φιήοεενήσει τον 
οπυμπιακο σε αγώνα
πρωταθήήματος. οι ουσ
ομαθες “μοιραστήκαν»
απο επτα νίκες ο Με
αιιήα ήσγια.
οι ιτειραιῶτες θεήουν τή
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
 Αν  ε “χτπμπτιήτοντῳ τη ο _, ή η
η, ττονορομο προς ταρω πρωταοήήμα. ήροήσνήτήςκαι ¦ ρ Ξ
_.ήαίκτες θαήρἑπεινα παραμείνουν συγκεπρωμενοι και να ο
 έχουν τον νου τονςσε τους ·κακοτοήιαπ·ττο καυταντςοὲ
ο ήρωταθήήτής που να
.ι περασει “αναίμακτα» τή ουσκοήή
·' σοκιμασία που τον περιμενει στή Λαρισα ο
και σε αυτή τήν προσπαθεια ή προίστορία
. _ _ . . που “Μπαταρια γευσή ααα τι μπορείς να παρεις αν ί νίκή που θα τους
Διευθυντής Συνταξεως. ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ],80 € παραοοεως δεν ειναι συμμακος . ,ο η· ¦ °εν.εῖ°ω ¦ω% “ω°Μμέν°ς στον εκά"°ω απΜΠΠ°¦ η σώσε' "°°β°°|°μ° °¦|ς
κγΡιΑκιι 25 ΣεήίΕΜΒΡιογ του ο Αα 48057 Κ”. _ _ “ ί . _ υ _ τι ι υ υ επ” εδρας αναμε› τρήσεις τους με τήν ΑεΑ
   ΑΠ··""ΡΜ 
Άεκαθαρε Με οποςωυυπωωε 
εινα αυτος .ουνατον Η
¦ς μ ή Μορφή αυτων" 
γΑτοήαὁ Φουήεήίθεσή στο τεκίνήμα ¦ ή
καις" γωγω @τα :α|~να|ονοίεει]ής 
ΜΑΜ· εήτΜΜοοα ¦¦ιήτήοεϋο Παρτοἑ  
=_ν6ΜΜΜΜ ' ονομασια του “ ζ
Απο του
α έ γ ή ιι·νχήΜεήο
ΜΜΜ! Αμ η ! ! Ι πΑΝΑιτοΛικο
  _ πήρατε' 
κι ,η κρήομριανος;ανκαι οεν έχει δικαίωμα
-μ συμμετοχής στο ματς τής Μήπως με τον
“ ΜΜΜ “πατατα τοτωικ6τιμ για
η ~¦τήαήμερινή αναμετρήσή “
τ "Ρ¦|¦ Φ°Ρ ΑΝ¦ΒΗΚΑΝ ¦ΤΗ ΛΑΡ|¦Α
κτος αήο τους κΑι·ήτοτο και ΜΗΝ! που
συνυπήρΞαν στή οοκιμή του Α-Α-2 στο
Ρεντή. ο Μπεντο πήρε και τον ήΑ:ιεΝ:ιΑ
στήν αποστοήή ως μία τα” ήυσή για
τήν επιθετική γραμμή
Ποήιί ουντήρήτικα
¦ κινήθήκαν Χθες οι
; “ερυθροήευκοι“ και 4
το ίσιο θα συμβεί
και στήν αυριανή
προπονήσή. ήογω
του αγώνα τής
Πεμπτής με τον
ΑΠΟΕΛ
ο Αργεντινής
πωπω θίτι σήμείωσε τα
¦ γκοή Με'. 480 στο πρώτο
 Φετινο τρίποντο τής ομα6ας τής
ς Ημαθίας ο ο Γαήήος ενγκογκ μείωσε
ν στο οι· με κεοαήια ο κορυφαίος
παίκτής τής συναντήσής ο
ισπανος τερματοουήακας
Χοναταν Λόπεζ
Από εκεί και περα οι
γήπεοουκοι δεν κινου- Ι ί
νευσαν και οι αήήαγες ί
του Στραματσιόνι αντί να ί
βοήθήσουν σποοιοργή- ί
νωοαν τον Μο `
η Ν Ι |' ' ί 7 · ἶ` ¦' ἶ ο "| ›·Ι
ζ Ακομή πιο δυνατό τεστ για τον
ορεςατο οήυμήιακο.«σήμερα
στον τεήικο του τουρνουα του
Ζ Ηρακήείου ί8.Ξθ μ.μ.. απευθείας
απο τον οτε τν ορο" οι.
ΐ απεναντι σε μια καήυτερή
 ομαοα απο τον ερυθρό Αστέρα ο
ηεππιοοοορα τα μήνυματα απο
τους πρωταθήήτες. ακομή ομως
Ἡ έχουν ποήήή σουήεια για να είναι
ή ετοιμοι
τις]κρατή στο...¦
η Χ »πεπόνι του*γιανΜοπεοο?
` και Μοτο Μπήκε τήν
ή ροήθου`του η
του ταπεινή ή
Με;`ς““'“¦ιε< η
πρώτος :σκόρερ του “
α α · ΥἑθωΨΠε6ΝΜΜΪ
υιίΦαιιανήο: εμόΒ°«¦° μ°¦¦ :_ 
 οι γήπε“ .6ουκοι είχαν ουσ
ευκαιρίες με τους
Μαμπουήου ίΞ'› και
:κ6νορα ιο!). ενώ οι
κρήτικοί εφτασαν κοντα
στο γκαπ με τους
Μανουσσ Με).
Γιακουμακή
ιοι·›
ΠΑΟΚ - ΞΑΝΘΗ ο
ΑΡ|ΣΤΕ|ΔΗΣ ΒΑΤ¦|0¦
ίΔυτικής Αττικής).
ΑΝΑΣΤ0Π0ΥΛ0: ΒΕΡΓΗ" ίΑρκαοίαςί
ο Ώρα: 4.00 μ.μ.
ιπονΑεΡοιιτε 2)
γ “οπτική ον __ ` “
ο`Λ ήα¦ 'που |απσβπήθήκε .
στο ρινάήε του ματς
των Ιωαννίνων '
Ο ΣΕΛΙΔΑ 3
97771108 852174 39
Γραφει ο ι·ιήήήιι: Μπερνς ισεήίσα ιοί ι τω 5 ' ή

Τελευταία νέα από την εφημερίδα