Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9 '771791'ΜΞ:_7 ο' Π'
 *° -  “   .   Σ|Σ|ΤΗΡ|Α
ονποΜΜ κΜΜΗΜεΜ   .ή “° ΜΜΜ!
Μ.. -. “ Η' Η.   ·-':“Μ°"° Μἑ.ΤἔκΗ.Υ!!!!"Μ
Τ·Ν|κ0^0Π^ΝΝ"Σ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑ|ΚΟΣ ΑΝΗΚΕ| ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
   Η "ΡΑΣ'Ν"
ε _ Η ΕΦΗΜΕΡ·ΔΑ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪκΜ ΜΜΜ Μ·Μν 20η ΜΜΜ" Μι πιω: η" ε
Ι ΜΗ0Ρ0ΥΣΕ ΚΑΤ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΡΕ' το ΜΑΗ ΣΤ Η ΑΓΡΗΗΠ Η ΗΑΗΑθΗΗΑΗ(ΗΣ ΜΥ ΗΑΗΡΠΣΕ ΤΗΝ ΑΗ|ΚΑΗΗΤΗΤΑ
Η _ γ ΤΗΥ ΗΜΜΥ ΛΑΜΗΡΠΥ ΚΑΙ ΤΗΝ... ΛΗΗΑΡΓΗ ΤΟΥ ΗΡΗΤΗΥ ΗΜΙΧΡΗΗ0Υ ΚΑΤ ΕΜΕΙΗΕ ΣΤΗ 0-0 ΜΕ ΤΗΝ ΗΑΗΑΗΗΑΗ(Η
“ “Σ -  ο ΜΠΕΡΓκ Ψ
ΔΕΝ ΠΗΡΕ Μ"^^ΕΣ .Ί ΑΥΤΑ Η ΑΜΣ Ωω" το" ΗΡΩΤΑ8ΛΗΤΗ ω ΑΠΑ|ΤΕ'ΤΑ' ΑΜΕΣΗ ΜΑΝΤΩ"
- . , ., ἴ¦μ_  Απο το" ΜΑΜΑποΜκΜΜ ΜΠΕΣ Τα πρι" ΜΜΜ και· τα ΜΑΜ
ΑΛΛΗ ΒΗΜΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΗΣ. ΑΛΛΑ Η ΜΗ ΑΞ'ΗΗ0'ΗΣΗ ΤΗΝ ΕΥΚΑ|ΡΗΙΗ ΚΑΤ Η' ΜΜΜ ΣΤ ΕΡΗΣΑΗ ΤΗ ΗΜ ΑΠΟ το «ΤΡΙΦΥΛΛΙ»
· | ·
Υ Α Α | Α
ΕΣ Τ0Υ
«ΝΑ ΧΑ|ΡΗΗΤΑ| Η' ΕκΗΑ|ΔΕΥΤ
ΤΗΝ... ΕΚΠΑΙΔΕΥ0ΜΕΗ0 ΜΗΝ
Δ|Α|ΤΗΤΗ ΛΑΜΠΡΟΥ»
Η ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΗΣ ΒΡ'ΣΚΕΤΑ| ΣΤΗ ΜΗΣΧΑ ΧΑ' ΓΡΑΦΗ Γ 'Α ΤΗΝ ΗΜΑΑΑ · _ .
ΤΗΥ ΠΕΛΟΜΑ" ΗΗΥ ΗΛΗΓΗΗΗΚΕ ΧΑ' . . . ΗΡΗΔΗΗ|Η(Ε ΑΗΗ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ  Π
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ|Σ 5 μμ. ΣΤ Η" ΜΗ(ΡΗ ΤΕΑΗ(Η ΤΟΥ <<ΒΗΜΕΣ8ΗΥ ΜΡ» ΜΕ ΑΝΗΜΑ" ΤΗΝ ΗΥΗΗ(Σ
·=' τ.κογΒοπογΛοΣ 
ΜοκωΠπΕΞωεΣ έ ΗΜ" ΣΤΗΝ'
ΜΜεωεΡοΜεΜ ' "Η" ΗΒΗ· |

Τελευταία νέα από την εφημερίδα