Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κΔΛΕΣΤ :ΤΩΡΑ ΜΗ ΔΠ©ΚἶΗΠΕ ΤΗΝ ΠΜΕΜΜΜΔ Δ ΜΠΑΣ ΜΕ @6% ΕΚΠΤ@ΣΗ.
3 Πανελλήνια κάρτα Υγείας (;@ έΔ@ΡΕΔΝ
 Κ | ί 1 Ί ψΗΦ|ΔκΗ ΜΔΣΤΟΓΡΔΦ|Δ ή ΤΕΣΤ ΠΔΠ δι 0/5 ΕΝΔΟκΟΛΠ|κΟΣ ή Λ|ΜΔΤΟ^ΟΓ|κΟΣ
Μ 6ΐ8 δ κτλ Ο(  ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΞΛ ή ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΠκΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ή Δ|ΜΑΤΟΛΟΓ|κΟ ΟΡ' ΕΟΚ ΟΡ.
55 Θ η Ατομική ή 75 € η οικογενειοκή [Δμέλη].
σελ. 30-3Ί
ΠΡΕΜ|ΕΡΑΣ
σελ. 39
Ξ  ΠΜ 53/ χ
ή Ξ)χέ/ !/ Δ .Σ
 Π Λκ».
Ν . · ··“ Ο
-_. “- # - Ἑ
ΔΠΕ
· Σ “  έ ' ΠΑΛ|Α ΚΔ' ΝΕΑ ΠΟ ΚΟΚΚ|Ν0 
_ ~ Δ|Α|'|Λ0Κ|·| 2 Η Π0Λ|Τ|Κ|·|
 ΜΗ· ΠΑ κΑπζΕΔΑ. ε ὁ ΑΝΠ|'|ΑΡΑθΕΣ|·|
_ 'η Χ ΡΑΓΔΙῆΑ · 
.~ ΜΜΜ · ¦
Ἐ- Σ ΚΥΒΕΡΝΗΣ|·¦Σ_ * 
σελ. Δ. 7-9. 12. 2ο Ι·
' Οι έ έ
ΜΡ: 7