Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Παράδοση εξουσίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
αυτια
|| Η 1 ' | έ 5 Ι 
χαρτι!" ~ 7 _ 7 . . -. η εε ο
Δυο Ο
ι ι ι ι: 'χ 1 ι·ι.κι`ι ι; ΜΩΞμ 
 ακυρη. · στην τιμη
ΜΜΜ" ` του ενοε
ενημερωοπ ΜΜΨ
1 εεΛιΔεΣ 11.15
Τ8 ΤΜ" ΕΝῦ|ΝΕ
Μ Ε ΜΗ" (19572009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΑΝ Η. Μ Δ|ΕΥθΥΝΤΗΣ: Μ '. ωΜ°Μ
”|`||Σ ΚΥΡ'ΑΚ|~~|Σ
|ΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ): Μ 8 Μ Μ' κεντρικό γραφεια: Μιχαλακοπούλου 80. Μ 115 28 © το ΒΗΜΑ Β| 
Ετοε ιδρύσεωε 1922 ΝΝ' Λαικα. ΕΜε οσα ©211 385.7000. ετη8ι|: ΜιΜσ Εκδἰδεται απο τον Δημοσιογραφικό
Ετοε 959 - Αριθ. 18472 Ανατολη 07.18 - Δαση 19.17. Σεληνη 25 ημερών |ηιεητετ: Μιρ7/Μ.τωτηασ Οργανισμό Λαμπρακη Α.Ε. ΤΙΜΗ .τι
Η κυβέρνηση εκΧωρεἰ αναγκαστικα τα κλειδια του κρατου8
Παραδοση εξουοἱα5
. Φορολογικό συστημα. τράπεζες και ΔΕΚΟ φεύγουν απο τον έλεγχο του πολιτικου σωστη μοτος Το τελευταιο σταδιο μιας βίαιης μεταρρύθμισης και η έκρηξη της «μαύρης οικονομίας»
ΣΕΛ|ΔΑ Α4
ΡΕῶἶἶἶᾶῆδῇυἶλῦἶ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΑΝΤ'ΠΟΛ|ΤΕΥΣΗΣ τιΑ τιε τηλεοπτικΕΣ ΑΔΕιΕΣ
Βἰ05 και . -γ Η 7 τη·  Το σΚὰνδαλο 
ΜΜΜ - . - κ ΜΜΜ, ΤΑΕΔΩΛΙΑ
κηνοορα τη8 ·
δη όσια8 Ζωα το Νανα Η ο τα
μ _ 800 εκατ. ετετΡοτΜαΔτυ1
 “ή “ Η ευρω $'ἑἔἶἔἙ?“ἔἔ
Του ποτε εξουσίας ήταν
ο εύκολα τα πραγματα.
Κ ι Εν ονόματι του Νό
 Δευτερο πραξικόπημα σΧεδΙὰΖει Αγώνας δρόμου τη 8.- τάξεωνιι προφορικὡν
ασωση της τράπεζας ενώ προδήλως ακυρων
1 ο Ν.    αποκαλύπτεται το σκηνικό ενΤ0λών. ασκούσαν
με τη χορήγηση χαριστικὡν ΣυνεχειασησεΜδαΑ2
ΣΕΛ|ΔΕΣ Α6. Α8 δανείων. ΣΕΛ|ΔΕΣ Α1Ο-11
το Με οιΜπΔΜεειε ΑποκΜνυι-ι ι
Διδακτρα Φω8 στην ¦
“ε 1-5008“ρω Μπορει ι τΡΑπΕΖΑ ιτΕιι>ΑιΩΣ
για τα απαγωγη5 1
μεταπτυχιακα του Μαρτἰνου ι
ριζόντιο πλαφόν στα ους δράστες της απόηειρας ί
δίδακτρα βαζει η κυ- απαγωγής του επιχειρημα- 3 `
βέρνηση με νομοσχέδιο που τία από ομαδα ποινικών και 
. προωθεί. Οι ηρυτόνεις θα «κο- . αντιεξουσιαστών αποκαλύπτει ε
Ποσο λ ντσρ0χτυτηθἶύΜ› τις επόμΐς απόρρητο έγγραφο της Αντι- 4
. ημερες με πο ιττκοὐς. με τα· · τρομοκρατικἡς που έχει σταλεί ὶ
μ(18 ΟΠεΙλ£Ι κυβευμα την αυτοτέλεια των  (ΤΕΒ στον ειδικό εφέτη ανακριτή. 
· . πανεπιστημίων και τη δυνατό- ι · Στον ίδιο φακελο υπαρχουν χει- |-| πρωτη· τραπεζα· στην Ελλάδα
ο Με τους να ρυθμίζουν κατ' ρόγραφα σημειώματα σχετικό 
εξαίρεσιν προγραμματα με με- με σχέδια αρπαγής και αλλων ¦
ΣΕΛ|ΔΕΣ 2-7 γαλες δαπόνες. ΣΕΛ|ΔΕΣ Α2ο27 πολιτιεΜοΣ. ΣελιΔεΣ Η επιχειρηματιών. ΣΕΛ|ΔΑΑ28 τ