Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Ποιοι θέλουν νεκρό τον βασιλιά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
25 ΣεΠτεΜΒΡίογ
2018 · το ΣΔτΔΝίκο “ “
 Αἔζ5χΞἑγ : ΣΧΕΔ|0 Φ'Λ|·| ἔ%ἔ%" ε 
·_  ΚΔ' ΔΑΝΕ'ΣῖΩΝ "ΜΜΜ  
. .---·ἩΜ“ίΕΥΨἔ; Ε|Σ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ Μ 
] Το σπόθεσ 
¦ ΠωΒυπουών 
' τελείωσε ισ του 
"δανειστεί" 
ο κ" Νίκο 
Η ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΙ ΙΑ Τ “δεν τσόεί“ και 
ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ξ ο Νικόλαο έετω! 
ΤΟΥ ΑΣΕΡ Ε ΜΩΥΣΗ Ξ 
ΠΑ 'ΠΣ ΠΡΟΦΗΤΕ|ΕΣ ΠΕΡ| ΠΟΥΤ|Ν,  _ Τ Ο
κΩΝΣΓΑΝΤ|ΝΟΥΠΟΛΗΣ κΑ| ΕΛΛΗΝ|ΣΜΟΥ  ο | | ί
' ·“ ' ' Γιατί ξαφνικα η υγεία του κωνσταντίνου έγινε 
ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΜΜΜ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ θέμα συζήτησης στους σκοτεινους κυκλους της 
ΦΕΡΝΕΝΝ0Μ0ΣΜἩΣΜΕ|ΕΣ 
Η "ΕΞΑΦΑΝ|ΣΜΕΝΗ" ΕΡΕΥΝΑ
ΤΟΥ |ΣΡΑΗΑ|ΝΟγ ΠΡΟΞΕΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΑΣΕΡ ΜΩΥΣΗ
ΠΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟκΟΑΑΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ
ΤΗΣ Σ'ΩΝ κΑ| ΤΗ ΜΑΣΟΝ|Α