Πρωτοσέλιδο Real News: Λύση για το χρέος ή εκλογές!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΗΜ ΑΠΟΔΟΣΗ - "ΩΣ Με ΤΑ "ΡΗΤΑ Η" ΧΩΡΑ:
Κατωαπο _ 
τοσριοτου; 
αοωσοεα
Εθνική
ή ΣΗ. ΜΒ
ΜΟΟΝ' ΜΥ 'ΟΥΜΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
@ Η ` ΗΒΟ
.;-,·¦`:· Μ
Στο
Π π διαφορα ΝΔ. - ΣΥΡ|ΖΑ
στπν προθεσπ ψήφου
ιιιι>Ιιικιι
25.θ.20ΙΒ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4] Ο
[ο οσοι β
  κατα ι π
για την πορεια πιο χώρα
ΕΚΔΟΣΗ Με ΑΠΛΗ
Η ΝΙΝννϊΘᾶ¦9Γ | Ε
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΗ
Η ΛΛ|·|θ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ “Η π
. Π"
Ικα ΙΧ Χ
ΥποΣ“ '
ρω"Ι Μι
(Η |.Χ|.Χι'ι.χ
_ Σ<ΒκιΤΑΝΝιοΛχ-ὴ
ΣΑΦΕΙΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
Τ0Υ ΠΡΩΗΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙ'(Η
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο) ΣΕΛ. 28
κΛΡΛΜΔΝΛΗί
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ
“Η καιρο σέρνεται
και θα”συνεχισει
ΜΜΜ Μ
να σερνεται»
Δτι" #ΔΝΤ θα επιδιώξει
· - ζ' προσθοΒαρπ και
ι. Ψ. ι -·. ρουε μειωσπ του
. ε ι ε μέσα στο 20%»
«Αν υππρΧε
ποῆιτικσ
δικαστπριο,
· «Εαν δεν ρυθμιστεί
τώρα, μπορεί να
φτασει το 300%
έω8 το 2060»
ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΗΙΗΖΗΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Λύση για το χρέοε
” εκῇγεε!
κΧΩΡ|Σ επαφρυνσπ ειναι
ονὲφικτσι οι στόχοι για
αναπτυξη, πῇεονσσυστσ και
εεοὁο Με αγορΞ». το μπνυμα
του Μέσι Τσιπρο σε ΗΠΑ,
Βεροῆινο. τροικο
“ΗΝΩΜΕΝΟ αδιεξοδο
σαι 6ισπρσγμστευσπ για το
χρὲοε θα φερει καππΒ».
εκπμουν κυβερνππκα στεῆὲχπ
ΜΜΕ: υπουργών σε
Τσοκαῆὡτο και Χουῆιαρακπ
για του5 χειρισμουε του5 σπ5
συνουιῇιεε με του5 σονειστὲ8
ΕΜ4&ΜΜΞ
θα επρεπε
να τον ειχε
εκτεῇεσει» _ “
κ Η!! '
. . . “ι
Με Ενωσπε |(εντρωων στη Νεα γορι<ιι
__ . του διαγωνισμού για
Κ . τις τΙιΗεοιιτικἑς άδειες»
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
9ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
ΤΗΝ ΑΠ0Π0ΜΠΗ
του Νικου Μπα Ζπτα
ο Αρχιεπισκοποε
· ΤΙ ΛΕΕΙ Ο κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ για
τι5 σχέσει5 του παοκ Αῆέξπ Τσίπρα
ΗΜΜΜΜ
Γ|ΔΝΝΗΣ πΜκιιιιΔκιιΣ Ο) ΣΕΛ. 27
«Η υΠόθεσιι του Βατοπεδίου
ωΧρια μιιροστα στο σκανδαΗο
ΤΝ ΥΠ
που αναβουν φωτιε5 
στα κεντρα φιῆοεενια5 προσφύγων
ΤΡΥΦΩΝ ΔΛΕΞ|ΔΔΗΣ Μ ΣΕΛ. 24·25
«Η τροικα δεν μας βοιιθα
να υΗοΠοιιισουμε οσα
συιιφωνι”ισαμε μαζι Πριν
αΠό έναν Χρόνο»
?τού