Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Οι 10 εντολές του ΔΝΤ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ύ Η Ματιάμπα
Μ.ΠεΠεΠιΡοΠκι.8τ
Σάββατο 24 ΣεΠτεμβρίου 2016|τιμΠ: 1,30€ Ο | Κ Ο Ν Ο Η | Κ Η Κ Α| Ε |'| | Χ Ε' Ρ Η Η Α Τ | Κ Η Ε Φ Η Η Ε Ρ | Δ Α Έτος: 920 · Αριθμόςφύλλου:Ζ6.169
Δ|ρ'ια Μπιτ
Δεν κινδυνεύει η ομαλή
Έως τέλος του έτους θα έχουν ύ ύ
καταβολή των συνταξεων
καθοριστεί τα μέτρα για το χρέος
σήμερα στη Ν
Η φέτα στον Καναδά χωρίς
«προστασία» για 5 χρόνια
Προθεσμία μολις μίας... πενταετίας προτίθεται να δώσει
η Ευρωπαική Επιτροπή στον Καναδά, ώστε να εδραιώσει την εγχώρια αγορά του στα τυροκομικά
προίόντα, αγνοώντας την ελληνική φέτα, καθώς και
αλλά τέσσερα ευρωπαικά τυριά με χαρακτηριστικά
ΠΟΠ και ΠΓΕ >9
Ευτοοεηκ
Συμφωνίες 5θθ εκατ. ευρώ
με ευρωπαϊκούς οργανισμούς
Δεν θα είμαστε απόντες από κανένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο. Αυτή ήταν η δέσμευσή που διατύπωσε ο
διευθύνων σύμβουλος της Ετιτοωηκ ων Καραβίας, μιλώντας στη Σαντορίνη, σε εκδήλωση για τα
εγκαίνια του δεύτερου καταστήματος τής τράπεζας
στο νησί. Η Ευτοοεηκ έτει συνάψει συμφωνίες της
τάξης του μισού δισ. ευρώ με ευρωπαίκούς οργανισμούς για τη χρηματοδόΠιση εξωοτρεφών ελληνικών
επιχειρήσεων. >6
Τι αλλάζει στις συμβάσεις
θεματοφυλάκων - 0ΣΕΚΔ
Όλα τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει ή σύμβαση μεταξύ ΟΣΕΚΔ και θεματοφύλακα περιλαμβανει
Οδηγία του Ευρωπαίκσύ Κοινοβουλίου που θα τεθεί σε
εφαρμογή από τον επόμενο μώα. >ί ί
Κανάλια: Άρχισαν οι καταβολές
των δόσεων για τις άδειες
Τηνπρώτηδόοηγιααιναποκτησηυιλεοπτκήςάδειας
κατέβαλανχθεςοιδύοαπότωςτέσσερις υπερθωσαστες της ηλεκτρονικής δημοπρασίας (ΣΚΑΙ και Με Εεο
του Β. Μαρινάκη), με την κυβέρνηση να χαιρετιΖει το
γεγονόςκαιναδιαβεβαιώνειόυοδιαγαΜσμοςθαολοκληρωθεί. Η ΝΔαντέτεινεωστόσοότι«άδειεςδεν
υπαρχουν» και υπέβαλε μίνυση κατά του διαγωνισμού,
όπως έκανε και ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΙΜΑ >2Τ
Μασάμε Μπι(
Σε απόσταση από την κορυφή
των ισχυρότερων του πλανήτη
Οι αλλεπάλληλες και ακρως δαπανηρές νομικές περιπέτειες της Πουατιέ Βεηκ δουν αποδυναμώσει τη
γερμανική τράπεζα που, σύμφωνα με στοιχεία της
(Φώφη, έτει χάσει τη θέση της μεταξύ των κορυφαίων επενδυτικών τραπεζών του πλανήτη. >Τ 8
Ερντογάν: Σε νέα σύγκρουση
με τις ΗΠΑ για τους Κούρδους
Νέα φρασακή επίθεση κατά των ΗΠΑ εξαπέλυσε ο
Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το
βήμα του ΟΗΕ, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι
συνεχΖει να εξοπλΖει τους Κούρδους της Συρίας, τις
οργανώσεις Παν οποίων η Τουρκία χαρακτηρΖει τρομοκρατικές. >ί 9
Με ελκουλέσκου] Αναγνω ρίζει ότι τα μέτρα Προκάλεσαν τε ράστΙο κοινωνικό Πρό βλΠμα
ΕΝΤΟΑΕΣ
ΤΟΥ ΔΝΤ
ΜΠνύματα με Πολλούς αποδέκτες
αποστέλλει το Ταμείο
με τΠν έκθεσΠ Που συνέταξε
μετά τΠν ολοκλΠ ρωσΠ
των διαΠραγματεύσεων >2-3
Ο δεκάλογος του Ταμείου
1. ΑΝΕΡΓΙΑ
Θα Παραμείνει σε διψύφια Ποσοστά μέχρι τα μέσα
του αιώνα
2. ΔΑΠΑΝΕΣ
Παραμένουν υΠέ ρμετρα εστιασμένες
του ΑΕΠ
4. ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
σε δυσβάοταχτα υψΠλές συντάξεις
3. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΙ(ΟΥ
Βρίσκεται στο μα βιώσιμο εΠίΠεδο του 10%
Είναι αΠαραίτΠτιι μια Περαιτέρω μείωσΠ
5. ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
των υφιστάμενων συντάξεων
Είναι Πολύ γενναιόδωρες - Εξαιρούν αΠό τον φόρο
Πάνω αΠό τους μισούς μισθωτούς
6. ΦΟΡΟΛΟΠΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Είναι υψΠλοί - ΠρέΠει να μειωθούν, όΠως
και οι συντελεστές των ασφαλιστικών εισφορών
7. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Δεν ΠρέΠει να υιοθεΠ1θούν νέες ρυθμίσεις.
Παρά μόνο σε βιώσιμους οφειλέτες
8. ΣΥΛΛΟΠΙΠΞΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΕΠιβάλλεται τι Προσαρμογή τους
στις διεθνείς Πρακτικές
9. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Είναι μα ρεαλιστικές οι Προ βλέψεις για ΠρωτογενΠ
10. ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΧΡΕΟΥΣ
Πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ εΠί Πολλά έπί
Είναι εΠιβεβλΠμένΠ και σε Πολύ μεγαλύτερα εΠίΠεδα
αΠό αυτά Που εξετάζονται σήμερα
[Γιάννιις Στουρνάρας]
Δύο «μοΧλοί»
για τιιν τόνωσιι
τιις οικονομίας
Η σταδιακά χαλάρωσΠ των Περιορισμών οταν κίνΠσΠ κεφαλαίων, σε συνδυασμό με τΠ βελτίωσΠ
Πις εμΠιοτοσύνΠς και Πιτ; ρευστόΠιτας, αναμένεται
να συμβάλει οταν εξομάλυνσΠ των οικονομικών
και χρήματοΠιοτωτικών συνθΠκών, εΠισΠμαίνει ο
διοικητής τΠς ΤράΠεζας τΠς Ελλάδος ΓιάννΠς Στουρνάρας, Προσθέτοντας Πως τι αΠομείωσΠ του χρέους θα συμβάλει οταν ΠαγίωσΠ του κλίματος εμΠιστοσύνΠς και Πιν ενίσχυσή Πις οικονομιιαἰς ανάκαμψΠς. >4
ΣΤΗΝ ΕΥθΕ|Α ΠΑ ΨΗΦ|ΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ Τ3 ΑΠΟ ΤΑ ΤΕ |'|ΡΟΑΠΑ|ΤΟΥΝΕΝΑ >7
ΧΑ.: Κέρδη 2,θ°/ο έφερε ή εβδομάδα
Μο 600
572,ί5 574,05
35 Η  | | 525
Ο 500
ίθ|9 19/9 20|9 2 ί|9 22|9 23|9
Με κέρδη τιις τάξης του 2,5% έκλεισε η εβδομάδα στο ΧΑ., έπειτα από
δύο εβδομάδες απωλειών. 0 γενικός δείκτης τερμάτισε στις 574,05
μονάδες. σημειώνοντας άνοδο θ,33%, ενω ανάλογα κινήθηκε και
αυτός των τραπεζών, κλείνοντας στις 681 ,2Τ μονάδες (+θ,θθ%). >ί 3
[κακοπλήρωτές]
ΕκτίναξΠ
κατασχέσεων
αΠό το Π(Α
στο α, εξάμΠνο
Εντυπωσιακά αύξΠσΠ των Παραγγελιών κατασχέσεων «εις χείρας τρίτων» στο α, εξάμΠνο του
201 6, σε σύγκρισΠ με το σύνολο
των μΠνών του 2015, δείχνουν
τα στοιχεία αναγκαστικών μέτρων οτα οΠοία έχει Προβεί το
ΙΚΑ, Προκειμένου να διασφαλίσει τις οφειλές ασφαλιστικών εισφο ρών αΠό κακοΠλΠρωτές. >5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα