Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Π  !;;.κατ καΒε εβδομαδα. τα “ΖΩΓΡΑΦ|ΣΜΕΜ" πορτρέτα
'  7 τ ν παικτών τον θρύλου · Δ||'|Μ| 'ΜΥΣ ΑΠΟ" ΜΜΜ
. η” ε
'_ ¦, Ξ|
,, ρ τ
_νμ _ Θ. 'Ζ :
στελνω Δ 'ϊ `  :
`:`_ Η °
;κΓε=
 Ρχ|τΜκΜογντΡοΜο οιτγοογτ..
:Ψ Ο . η · .η
ΣΔβ Ε κ'“ 
¦ 7”· ' ' ΝΧ
 “ Σοι]ΠεἶΕΟ αρΧηγὁς,£τυγνος εκτελεοἶἡς Η
ν ._ 'ο“Α]1Ἐρ1κἑνὁἔΞΣε Πολύ καλό δρόμο ω 7
ΘρὐλᾶΨΑΝΑΔΥΣΗ: ΤΙ ΦΩΣ ἶὁντρα
οτὅ7Αοιἑρα · ο ΠΑΝΓκ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ:: '
»ο 'Μ ·· η , ; “
ΕΠτ11ξε μετα ΕΙΠΩ 10 μηνες Λ  '_
Με το... Βαρύ πυροβολικό του ο θρύλος
στη Λαρισα · Νέα δοκιμή με 4-4-2 κατ ΙΝΤΕΓΕ.
ΧΑΡΝΤΟΣΟ στην επίθεση ·
Ω|ω“τ “Αρτ
“Ρ ΜΗΝ η
τω.ΜΜΜ ··
:ρω ·  ·` “
Πλ Η] 3ο ΗΡ' “λ|'|λΠ”..
ΜΜΜ· ΜΠΟΜΠ
ΜΜΜ" Μο 9 '7
ΤΗ" ΜΗ!
ω “ · '  “ Η" Κύ"ΤΒ|'||!
Κατ Χθες πολύ εύΧαρτστημὲνρς Το.πώηΜεωνλΜῆ. ΜΜΜ'"ῖ" ω Νέοωηοαρὲμβωη στον αθλητισμομειην
ο Μπεντο. τον εβαλε αριστερο |=";ἩΪΨ'ΜΜΜ “ΜΠΦΙὸΡΙΙΠϊ0ωύΜβ0“Φ·λΜΜωη _ Ι!
ζτ ε ο "Πιστεύω σας λ Ο . . · "Ρτ""""κ . Τ . . Ιὑ·ΕυθιΜηςτουγροφε·ουΙουυφΜυρνου!Ι 
ξ Ρ μ “ _ καθεολλο αποτελεσμα πλην ΜΝ Μ°Μ σηςεκλογἐς της ΟμαπΙονὁ'ας Πώηλοοτας
τιτανὁτητες τον , δηλωοε νίκηςἡΜοναΜας” ΜΜΜ ωςτκΠοοοὡαου στην ΕΟΕ
·ΜΜ··ΜΜΜ!