Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
“ΑΜΑοΗΜΛπκΑ ΚΔΠ
Μ τον· τα' των"
ο Πλήρωσε με 420 η βασική Πρόταση ο Με 3,70 η «βόμβο» της
Φορταλεζο · Περοσε και το «στγουροκι» του Μοτσωμενω στο 1.55
6ΑΔΑ ΜΕθΑ ΒΟΟ8ΤΕΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑΙ ΓΙΑ ΕΞΤΡΑ ΚΕΡΔΗ... 20%
?ἡ ;;.
“ ω Πο 753::
“Με Με'
το" το τα!
Ἐτοτμος να του δώσε·
«βαρύ» πόστο στον ΠΑΟΚ!
' το
`-: Ξ η
κ «Αυτο που ζητας δεν θα
τα βρεις στην Ιταλ·α»
ΜΗΝΥΜΑ' __
Μ" ΜΜΕ|Μ
ΣΕ ΜΜΜ
Ο Ποσα θελει | Ο' Σ|ΠΠ|·|ΡΕΣ Το Μάμα ω · · Δ|κΑ|οΜΕΝο| μ· έ· ο *
να... 60Κ!||ΠΠΤ£| τα; ·“μΞ¦Μ·“Β·  “χω “ Ϊ Το κίνητρο του Πορτογἀλου
ΠΑ τ|ΜογΡ ΑΝΤΕΜΠΛΓ|0Ρ __ “ ο· " Μ”
στο Κορωπτ?