Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Εειιιιι1ιο  ΜΒΜ... ΜΜΜ
Ο Π"Χ'|Υ0( Κ"|... Ι
αντιστροφα  Ϊ
Βγηκε χθε5 αΠο ξ~
 νοσοκομἶιο, αΠο`Τρίτη οί
Πρώτα ενόείξει5 για την
Πορεία τ“ιῦαηοθεραΠεία5
ΑθΛΗΤ| κιτ
καθημερινη "88Π'|Η" 8ΦΠΗΒΠ'ὑ||
ΟΡΓΗ. "Η τον: ΒΡΕΜΗΣ ΜΕ... ΚΥΡΟΣ ΜΜὁΜ
ΣΩΒ[5(ιτο 24 Σεπτεμβριου 20Ί6 / Φωλλο 1287124Β7)/€ Ι 30
Ο Βασαρα5 με το ανοιγμα τηε Πέφτω σε ΛαμΠροΠουλο και '0 "Ή:=Μ"?Μ°Ξ:
Μητσιο, δείχνει Πω8 μόνο οι εκλογε8 στην ΕΠΟ θα δώσουν ΒΜῶ@=:='Μν
οριστικα την λύση για καθαρο Ποδοσφαιρο 6¦ώ¦ω"ἡ το" "ωωω
“ ὅ ο τΛΣσΣ ΤΣΔΤΑΛΗΣ
Ν αΠοκαλύΠτει στο <<(ΞΡ$»
 θα'ιστοοοβιτς εχει ιι6ιι ξεχωρίσει
  . η = @τούς οποιους για τον Γεναρη
«Πιο `ι› ξεκινα_Ξοιιο τις αρχες υιιτὡΒοιι Η!" «"'|°"Μῦ
οργανωμΜτοείοι ματι με Μιιαιιτοηο  
Σκανε νέεε υηοθἑοειε
με την Δικαιοσύνη
Που προκαλούν Παταγο
|«Καίει» ο έλεγχοε του ΣΔΟΕ
Λ<Βλέηει» ΑΕΚ με ΜΜΜ
στο Φαληρο ο Μελιοσανί6ηε
Βαλκανια, Βόρεια ΕυρὡΠη, Λατινικη |^Πό ωνέ"ε“ξ" Περνάω
Αμερικη στο Προγραμμα 0 Στο υποψήφιου8 σκἀ0ιπ
«μικροσκοΠιο» Παίκτε5 Που έχουν ηδη ο Μαϊστόροβιτ8
ξεχωρίσει, αλλα και ο,τι αλλο Προκύιμει
· Μεγαλα βηματα μηροστα, στο
σκαουτινγκ, κανει η ΑΕΚ
_ τῷ”. .αν
ι Ν ν _.. ι' οτ
ν το χ ιι .
ΜΜΠΜΜΜΜΜα
24 Ποντου8 στο 92-88 εΠι τη8 ΜΠανβιτ στην Τουρκια ο Αμερικανοε ' ·ΜΜν·Μ@ΜοΜ
ο Παρα Πολύ καλοε ο ΟΥ|Λ|ΛΜΣ (Ήθη.) και εξαιρετικοί ΒΛΣ|ΛΕ|ΑΔΗΣ (ΤΘΠ.)-ΣΛ|(ΟΤΛ (ΝΠ.)