Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜπιωΜΜ
ΜΜΜΜλἩ“ΜΜΜ .Γ , . ε 3 _ .- Ε
η 4 ,Ω Δ;" ¦ 'κ ~~ “ Ω ΑΜ ω .4 ΕΕ 133 ›.“,
Π.κΩΝΣΤΑΝΤ·Ν|ΔΗΣ 7. ;_ ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ Στο ΑΑο ΤΟΥ
 ·~ -   _ Ι Ε|Σ|ΤΗΡ'Λ
:ΑΜΗΝ ΜΝΗΜΗ! Η' ” "ΜΜΜ
<'Η'ΡΕΦΤ'Σ·
ΙΜΙΡι···Μ Η Π ~“
ι ·· “ΜΑ η ΠΡΛΣ|ΝΜ
 .  ΣΤΟ" ΚΑΥΤΟ
Μ Π Η εΜΝεΝΔΑ ΜΝ τοκ πΑΝΑ8ΗΝΑϊκοΝ Μπα ΜΜΜ· υ.ωωΜ Μ Με
ΑΜΜΑΝ ο χογΛτ· ΦΣ? ΛΑ “^Η^""^'κ"Σ- 
. Ε κ (8.30μ.μ.|_·νε ΕΑΜ ιεο'οτο8.9τ|Ηον88ροπ8 2) ¦
Η ΜΜΜ' ΜΑΜ" Ο 2·
” Με;; ΗΛ ΠΛΗΝ.”
Γ 'Α ΤΗ 3 ΣΤΑ 3 Ο ΗΑΗΑΒΗΗΑΪΗΠΣ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑ' ΗΡ0ΣΠΗΑ ΣΗ! ΑΓΡ|Η'0
'ΗΛ' ΗΤΕΡΜ|||!
ΠΝΓ/ι Η; Η ΧΡΗΜΑ.. ΜΜΜ/Η ¦ .
ΜΝΉΜΗ 5 Ε 
Ι ΜΗΝΗΜΑ Α
ΜπσΝΜΝΜΜ /ψ . _ ,   η ›_ _“
ΙΒΑ ω Ζ
πωπω <<ΗΡΗΤΑ Η ΗΑΗΑ'ΪΗΛ'ΗΠΣ. ΜΕΤΑ Η θΕΛΤΑ»
 ω Το ΜΗΗΥΜΑ ΜΥ ΜΑΛΙ"
Χ Δ 3 κκ! _” Η
Α"°ΒΕΩΤ|Κ|·| ΥΠΟΔΟΧΗ Α"Β ΤΟΥΣ "|ΣΤ0ΥΣ ΣΤΟ Ρ|Ν|Π
 ΣΕ ΜΜΜ... ΜΑΜ. 
>_ ¦ Σ Σ _ῖ _- Χ 'Ψ/
κ Α Δ|ΑΒΑΣΤΕΣΤ0 Η  Ε· . '
τ Με ΝΝ ΜΝ" ΚΟΥΒΠΠ0ΥΛΠ _ _
Ι ΑΡΧΗ ΜΕ ΗΑΚΑΜΠ| ΜΧ ΤΕΛ ΑΜΒ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ 5μ.μ. 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα