Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΠΙΣτ£γτο ΔΩΡο ΜΑΖΙ Μέτρα· «Π»
 ζ      έ  
χ/ἶ ΥΓ ι Ο Η ισ
`__ “
Μάιος ιιάεδος
ο α ” · - Μ η
έΜ_ρω·:;1:Δ ΣΠΠΕ αν Με.
ι αδ ' _ .ευρω ιν· “ωω ανω· ω· η κΜΜωΜ
8 °Γθ “  ΔΡ. ΦΥΛ. 5549 ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 130 ΜΝ
Με 4-4-2 στη Λάρισα οι
· θλητές Μ
π) αΜΚύ Μ· ·
Στο πλάνο και η
Έ Δ ΜΨ°ΜΜ0 Μ
.¦ ενδεκάδα Μ Μ
' και του Μη
· Σύμπραξη Καρντόσο-Ιντέγε
ετοιμάζει ο Μηέντο! ΦΟΥΛ
ΕΠΙΘΕΣΗ στα τελευταία τεστ
στο Ρέντη
· Ο Πορτογάλος ετιιχειρεί να
χωρέσει Φορτούνη και Μάριν
στην ίδια ενδεκάδα
 ` ΣΑΚΗΣ ΤΣΙΩΛΗΣ ΠΜ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΕΡΒΕΛΕΣ
ῆ«0 Ι(σμπΙασσ ΜΙΛΗΣΕ Με ΛΟΓΙΑ
- > 4ι<φετακραΦσ»
· Ρέτσος και Βιάνα το Με Μ ' της χρονΙός!»
«αύριο» στο κέντρο της
σ Μάρω;
έ “ ΓΙΑ ΦοΡτογΝιι
· Θετικα ια (ιιιοι«ιλιιιΠηρκι
στο Ηράκλειο με νικιι (86
«ερυθρόλευκης» άμυνά ΜΚ    Η      :Π 74) τοι! τοιι ΕριιΟροιι Δοτέρα
Μι ·· ιι τ··
“ΔΩ;3 ¦:5:,//

Τελευταία νέα από την εφημερίδα