Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Ραντεβού με... κοράκια για τα "κόκκινα" δάνεια
Newspaper website Website







Recognized text:
Και Φως καθε
Μ,τοἑνΜαγιαπΝορΜΜΜ.α
θέματα από τη
ζωήκατοἑργο
'Γ . τ ι τ Κ - "
 _ _  Μυ.αΜ0ΜατΜυΜ5.ετ ΜΜΜ" ΜΜΜ ΜΜΜ τΕηΙεΜΒΡιογ Με ΔΡ, του Ι.698 Ο
ΤρεΙε συλλογεε με ' χ
τα ωραιότερα Ι -τ
· . "Λ `
δΠμοΠκα τρα γουδτα
ΣΑΒΒΑΤΟΥ
“ΔΡΠΠΠἑ$» Πω... μεγαλα ο Σ8 “'ΡΠ||||ἡ Τ¦ἶ|||8Ρ°"»
«κολπα» στο προσωπο 1ἔ“;ἑ3:ἔἔΞἔΞ$Ξἔ τι Μετα ΕεΜουΜσεου
Χ οσε τιμοσκ ΜΜΕ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΣΟΚ ΑΠΟ Β0ΥΔ0ΥΡΗ  «ΜΕΙΩΣΤΕ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΞΕΙΣ» 
Αυτα δεν τιταν τα «Περἰεργα» Με Που θα Πεταγε εεω τι «Πρώτα φορα Αριστερα»;
· ἐ ΕΠαφε8 ΧουλιαραΚΙι στιε ΗΠΑ
8  "   μεεκΠροσὡΠ0υ8τ0υ ΣὸΡ08ι
/4Ε Δ Με ΟοΙατηαΠ 8εοΙτε και αλλουε
- - ' ἶ (υΠοτἱθεται)γτα«επενδυσειε»
τ , .
' ~ |
ν μ μ .Δ τ - · τ ' πω · ~ - τ . . Η Χ τη χ · χ `
τ Δ ι , 'η '. ~ ' ', Χ _ _~ ι γ' . Δ Σ ' κ
Ι χ Ι· η η , , τ - τ η' η· ζ ¦ | ¦ ί γ
. __ . ; Δ τ Δ _ Δ _ Μ. .ῇ | τ _. μ τα . ι_ 3. _. .Δ ι .. Ι _ Δ . .. τ ι '
το ΠεριεΑΜοΝ 
. . ΜΕΛ·ΣΣΑΝΙΔΗ ΠΑ
«Ιεροε πολεμοε» για Κ|Ν"Σ"Μ^ ¦  π__
τα θρΙισκευτικα του _ Ι 
ἑ»!ἶ  ;.  - _.   Πσ£β0ΙΙε υπουργου
τ, ^ καὶ-Β, τ Ἡ γ_- . Π Π;; , ΕπιστολήΑρχιεπσωπουπροςΦΜ“Β
!|ΗΩῖ0'ΤΡΜΕΖ| · ' ' Η . Α
Α ` 'ζ έ _ `  “ ' - "7 ΤεΪΡ0νΠ  Η πλεον σύγχρονη μοναδα του κοσμου για επεξεργα " κ““ωΡ",ΣΜ7 Ω _ τεμτιΧιστηκε εν Ζωη στα πεφελαΙοε·δὡν καταλοίπων. αυτΔραΠεταῦνα. “τε
ΚαρατομἡθΠκε νυχτα Η Ηγεσία του-ΚεντρουΕλεγΧου Μεγαλ0υΠλουτου κτ
Οι δικαστικεε ενώσειε κατα Πε κυβερνυαυε για πε αντισυνταγματικἑε περικαπεε