Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Η συμμορία Τσίπρα-Παππά ξεπούλησε την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ _ Ϊ. .
24 ΣΕι·ιτΕινιΒΡιογ Η
380 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
Πορτο) 4078
Τ|Μ|·| Ί ΕΥΡΩ
ΜΜΜ τεραστια
Ἑι“ε “¦ι¦““““ω ““즓̓
'Η 'ετνι-ΜΜΕ σιωσο“με»Ηε¦
Η ΗμγγμΠφἑΠ5 κει· μ-ωΠιΠῇ6ωε
η· 3 Ι
|ιυῳΠ5 ΤσατσαρΠ5
 χ χ” ι Η
χ~Όμ`ϋ -ἱ'- 
 ι Η νι Ύ Φ 
ι ιι τ · τι:
Η η! έ
ΜΧ ι ι τι
ι 'ι ι
// Ἡ, κι ι ι ]
ν Α ι ¦ τη ,γ
ι ί Η ¦ ι Η) 1 
`« "/ ι' Η τ η Η Η
τμχ ι ι ι ι
ι Ε κ" "κι έν αν' 7
Νιιιηι τι'Οιιι/
£"Ἡ`“!ι Ξ; /ι'
ι ΗΝέ“/ Η Η
 Καλαβρύτων Αμβρόσιοςι|0 Μις
Ι η Ύ Δ η η Ι Περιυικυν Με Μισο! Ι Ι
Η ῇΧ ο κι χ ΜΧ σε ΜΗ” 1 ΕΜΗ 'ρ
“κι ~ ~  Η Η διννρνττει εγκλημα εσχιιτης νροδωινς
Η ι τ ι ι Η ι σ ι ` ι / ι ι ΜΝΗΜΗΞΗἶΗ¦Ηἔι
ΒΟΜΒΑ ΕΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΗΟΓΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΚΗ·
|| στο στόαστο
η; Ματια;
οι Βαδινοιανν
Καντονά & Αλαουο
ΐΣ||'|ΡΛ-|'|Λ|' "Λ
ΞΕ'|0ΥΛ|·|ΣΕ 
Σΐ|·| ΝΕΛ ΥΟΡΚΗ"
Τι σχεδιαζει η υπερ-στοα Μιτενε Μπερίτ για να σώσει τον ΣΥΡ|ΖΑ και γιατί ο Πρωθυπουργός
κατα την παραμονή του στην Αμερική ξανατιήγε στη στοα "Κρανίο και Οστα"! ΣεΛιΔεΣ3-Μ22,23