Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Πώς θα σώσετε το σπίτι σας από πλειστηριασμό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Πωσ θα οωοετε
το οηίτι οα5 αηό Παειοτηριαομό
κινδυνεύουν να
μετά τις Προτάσεων κερδίσουν μειωμένες
αυστηρότερες των τραηεζών δόσεις, ηερίσδσ ' _
ηροϋηοθέσεις για για τους χάριτος, εηιμηκυνοη ζ '_ ί  Δ
ένταξη στο νόμο συνεργάοιμους δανείου ή κουρεμα ,η ,- - · ΜΜΕ):
Κατσέλη δανειοληητες οφειλής - - - . ·
· Η ' '
τι ' ' κ ' Δ · Δ
'Ν' : Δ ι ι κ . .
. Δ ρ Δ Δ
β Δ · Δ .
ι η ι α γ γ
;.^ η; η · , Ἐν ἔ.· ῇ~γγ ' /'.· ΙΜ! ΑΔ' “ι
Π 7 ` ι Ι .2 ··- κ"
Η _ ι ί κ ηή/ωέ( Χ!
Η ”ΠέἑΞ Δ '
ιο· ~ = ι έ α Κ
,ρ η 0 > ^“% · γ 4 Δ Ϊ χ
4 κ θ `_© ?|Φ ..Ό-γ ¦
 · α #<-< η Δι
·4`Χή. ῇ "τῇ 3 . · `χ »`χ _ 'δ
ι οι ζ Δ, ~ 2.' ί' γ . · ·
Δ ο ο · ·
Ο Ο Ο ·
· ο · · · · Λ ί '
ο ο ί ^ ί
ο Ο · Λ '

Τελευταία νέα από την εφημερίδα