Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΜΥΝΑ ΜΒΜ Η Μ
ΕΠ|ΧΕ'ΡΗΣΕ|Σ
Ο ' κ Ο Ν Ο ' Α
' Ι' Ο Λ | Τ
'· ω··.···'“· -·
Ρ0ΑΤ|·|ΝΕΤ
ΤΑκπκΕΣ - ΑΝΑΤΡοπΕΣ - ΕΝΤνπΩΣΕ1Σ - ΜΑΧΕΣ Επ1κΡΑπιΣπΣ Η «Μαρινὁποαλος»
Α.,“ι...¦ Ζ Κ  γ  _ ιωνΤο|αοοιιι5
· Το παρασκήνιο και οι αγνωατες πιαχές ι -; ι  Αν: “ριξε ω =· “ κια: 
> · ο · ' ν · “ 'ι 'ι π :33;,ΞΞιἩΞΡἙ·“ϋ
Παπαδοπονλω. 881.270 οι ετήσιες
 · ο Μή 4 1 ' απολαβἑςτου π€ρααπ'τοχρνσο
 ------------------------------------------------------------------------- _- με1,3ασ.;.
ΣΤ" ε“ΦΠ η σύγκρουση 
“ Σὲ! εε Ξ θα βγουν ολοι οι «κοκκινοι»; Οι προσωπικές επιθέσεις  χ
|¦ ,. @ἐ_ψΞ_ έ,  Υπαρχουν κι αλλοι οκελετοί; Τιθαοιιμβειστο ΣτΕ; » .ΜωΜωΜΜ,
.Ἡ _ ··-ἐ . · · ·' ·
3· Ζ. _ 2' - ._ ΣΤ Ο Πώς αποφεύχθηκεο Επιτροπος, «Παγωσαν» οι γαμοι
 Ξ Ἡ __ . · · η Απαε'οροα|οε ΤΟΟ - Νεες Σὲ
ι _ ἐ- · · 0ΣτουρνΜς ΚΟ!0ΔωΥΟσΜΙς Οιαπανιἡσειςτου Καλογρπσα ωΠοτΟΟφ[ες γιο ΤΟΝ πως
 Το νέα λειτουργικο πλαίσιο της και πώς κινούνται
ο _ ο 7 απο κηδεμονία τραπεζας Βαρδινογιαννης. Κοντομηνας ι. παω και Μ Με) ο
ΠΟΥ «ποΝΤΑΡει» ο ΣΥΡΜΑ κΑι παν Η ΝΔ- 
ο ΜΜΜ φαω ιι οικοΝοΜιΑ ΜΑΣ Με ΤΑ «ΜΑΠΑ» ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ἔΜὲ3ω
Ύ ζ 0 μπαι·π0υΜς ω° .ε έ ~ .
ι Του «κοφτη» και η αλλαγη οιοχων για το χρεος
ΥΠΑΡΧΕ| ΕΛΠ'ΔΑ ΠΑ ΕΠΑΝΕΚΚ|ΝΗΣΗ;
Συμφωνια για · '
^ν°ΜξΜΚὁ   ΤἑηΜΠοΜ/ Με ΜΜΜ
Ταμεἱο  __
» ΜεΕῖΑΝΕ.ΤΑΝΕ0κα Φ Η
Κ/ΘειΠᾶηΠ
ΜΜΜ Ι ἔκ
' _ ¦ ....................................... .. απο το ΧΑ 
ΨΑΧΝΕΙ «ΛΕΥΚΟΙΠ|Ἡ|Ἡ» ` ι '
· - 0πρεσβευπιςῖου
Αγωνας Μπι· ω ν | ο . Ι ελληνικού επιχειρείν
Ἡ" Τον ΚΟΑ'0 :ο ---------- -- κο! γία ΔΟΛ ΜΒΜ/“78 75 ΟΠωβρ[Ο“ Η οι-ιιΡπΑ το" ο ππειΡαΝ
Μ" ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑ ΣΚΑΑΒΕΝ"Ἡ - Μ"ΗΧΤΕΣ ΠΑ "Ἡ ΣΥΜΦΩΝΑ » '9“ΜΥωΥΜςμ°ν°δες Μ
σε Η χώρες και νέα σχέδια Ωω
Συμφωνια-αναοα για Σελ.
πωπω μετα τη θυελλα
Τα πιει] επανω παο δεν
'Εξι ακομα ΔΕΚΟ στο απερΤαμεἱο φεΟνοωντηνΑνΟιξη 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα