Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΑΟΣ: ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΕ ΟΙΚ, ΕΡ. ΟΒΟΠΡ, ΑΕ6ΕΑΝ Ο 7
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΠΑ ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, ΕΑΜΒΑ, ΕΒΙ(ΞΟ(ΞΙ“Α55 Ο 24-25
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ · Ι' ΤΡΑΠΕΖΕΣ · Μ ΚΟΜΜΑ ΑΑΝΕ|Α · Β
Ποιες και Πόσο μείωσαν Γολγοθάς τώρα για Πίσω κανουν οι θεσμοί
κόστος και Προμήθειες τον Τρατιεζα Αττικής για ταν «θεια Μακ»
Ρ Τ :299
τώρα ο" 'Με
 ως οθόνες σας'
&ΕΠι9ΝΔΥΣΕιΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔιΑιΑ ΕΦΗΜεΡιΔΑ Με ΑΓΟΡΑΣ “Ετος ι9ο
Μ02ἀ8Υ
ΜΒΜ το2ό8γ.9Γ
· Αρ.ΦὐΜω%6· 23-27 Σωμβρίω20|6 · €|
ΧΡ' ΧΡ' · ΙΟ ΚΙΕΕΝΑΝΝ · ΙΟ ”ΑΕΕ ΗΕΠΑ5 · Η · Η ΕΟΒΤΗΝΕΤ · Μ
Ο' μετο Ο: μου, ι ύμ ·_ Μα 
Μέσω Υ' κα ΜΙΓ τη
"Ι" "Η" Ι' 
5 200103 7ιοο72 | το ΕΠΕΝΔΥΤ|ΚΟ ΕΕ'"|-`λΕ|ΟΜ