Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Προς πώληση 6 ΔΕΚΟRecognized text:
Α η ΜΜΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20347 - ΤΙΜΗ Ι.30 ΕΥΡΩ
ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ο ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΟΤΕΒ8
Αναπτυξη φέτα., στι5 διεθνεί5 αγορέ5 το 2ΟΙ7 ..
Πρόοδο μέχρι τέλο5 του έτου5 για το χρέ05 Βλέπει ο πρωθυπουργό5
πανω από την πρόβλεψη της ΜΜΕ κατ60,3% επισήμανεο πρωθυπωργός δόξας εμΦανίστηκε και για αμεση ρυθ
Η Μόδα μπορεί να καταγράψει Φετος
αναπτυξη 0.2%εως0.4%. ωοΜ που εκπρόστιθαυπαρξει συρρίκνωση σεωνεντευξήτουστοΠευτοτεΑισιό- μισητουδημόσιουχρεους›σελ.4
, ι η Μ ' η Την Τρίτη ψηΦΖεται το τισλυνομοσχεδιο με τα ιιροαιιαιτουμενα
Ι  ύ Κ |
 χ ρος πω ση
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
«Ο ΜΒΜ
ΚΑΙ ο' Ν0ΡΜΑΝΔ0|»
ΛεΜΜ·-αεα·| στο" Εκ ΜΜΜ Βέκκα· - Μ
Κινέζοι οι περισσότεροι
«ΧρΙ)ΟΙ1» βΙΖΠ
για 1.326 ξένους
Που ειτἑνδυσαν
σε ακίνητα
Ο Το κίνητρο για παροχη βίζας δεν είχε
την αναμενύμε νη απηχηση > σελ. 4
Στο Υπε -τσμείσ πορσχωρσόντσι ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ
ΕΑΒὁἶ Αττικό Μετρό και <<|(τιρισκέ5 Υποδομέ5 Α.Ε.»
Ο Η κυβέρνηση ελπίζει ότι
με τον νομο ικανοποιουν ται
οι απαιτησεις των Θεσμων
Ο Αγνωστη η τύχη της ΕΑΒ
και του ΑΔΜΗΒ, Που δεν
εν ταοσον ται στη λιο τα
Ο Από 1- 1-2017 η αύξηση
των εισφορών αγροτών
και επαγγελματιων › σελ. 3
Η κι στα...
Συνέδριο
ΣΥΡΙΖΑ |
Δ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ο
 ι  Φ
ΜΜΕ ΜΜΕΜΜ 
Ανοδος 1.78% στο ελληνικό χρημαστήρι0, με τζίρο 83.5 εκατ. Ν. ΜΜΜ0γΖ“Σ
| | ΕΦικτή τώρα
«Πρ» ςγρς 
δια Χειρός ΤΖ Γελεν Κ“Τ“θεσεων
Ο δ Ι
25 ισ. ευρω
' . . ~ » . ¦ . ι Ο Η ' Η εικόνα των αγορων Χθες ,. Η . .  . Ψ““ΐἔρ;Ἡ;
Β . 2 28 . _.__ . ΜΚΜέωω'
ω ' ' · Μπέκετ ΜΜ> σελ. 5
Ξ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ
05 Σκληρη κριτικη
0.0 Ι
απο ΣΕΒ στην
κυβερνηση
Ο Η αποφαση της ΡΜ να αναβαΜει για τον Δεκέρβριο τη νέα αύξηση Ο “Η ανάπττξη δεν ειναι
των επττοκίων προκάλεσε άνοδο των ρετοχων σε όλα τα χρηματιστηρτα “ΜΒΜ ΜΙ δεν ΜΒΜ'
ο· ευχές του ΜπουρΕντονο αγοραστικό ενδιαφὲ- ανοδος στα ευρωπαϊκόκρημα- δριακα νέο ιστορικό υψηλό. κό γη η την επαναφέρον για μετοχές και ομόλογα ποτήρια,ενῶοΝΜσωΝέα Σημαντικό κέρδη και για τις ροον το 2017» › σελ. 5
στις διεθνείς αγορές. Μεγαλη Υόρκη κατέγραψε ενδοσυνε- μετοχές στο ΧΑ. > σελ. 8 - 9
Τι προβλέπει το σχέδιο για τη διάσωση του Μαρινόπουλου και: