Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ε“=-Ξῖ*Ψ 
από σήμερα και κάθε μέρα.αΧλαζει τα δεδομένα   βλέπουμε το Στοιχημα
53313! ΜωαωωΖ Η   
Μ'Χ"Μ
ΜΜΜ 23
. ΜΜΜ απο
°' 37 7 Ί
'Εβγαλε το σύστημα
για ειδιιιου; 1913
το απλο συστημα
αλήΒωσε ε πιο «κύμα» για
ΡὲΒ.λ%Ἑορ°ν°δ“ να αυξασουμε τον
αιιδδοαιι κοιτας "αρί
ΒΡΗΚΑΜΕ Μένω" “αν
Μ' Το Τουλούζ
ῖ|·|Σ ΜΠΑΡΤΣΑ
Όταν όλοι οι «ειδικοί»
το αροτειναν ξερα οσο
4" ” ¦
((Σ 5 ι
Όσοι μας εμαιστεύθηκαν.
«Φόρτωσαν» τη Σίτι στο
Λιγκ Και·
ιιιιιοΔι>οΜοΣ  ι· | .
| ¦ 'ο Ο ατζέντ ς του μυρίστηκε
Τα μεγαλο κομπο" _ 7 ι κι άλλη ουλειατῷρα με
| Ζ τον Μαιστοροβιτς
«βΠ0“κῳνεω Μια επιλογή που διιιλααι6ζει τα ποντάρισμα μας, .
ως ωΜ|"Π0"ζ επιλέγοντας το μεγαλυτερο φαβορί του κουιιονιου  ο 
Μ ΑΠεΡ›  ., Ε|Χἑ ΚΝΕ'
Μ" "ΜΑΜ
Τα... νευρακια του ΑΦρικανού.
ἰΙΜωΜ;ω ΠΑΠ ΜΠΗΚΕ !αραω”Μ Μα ια «Μ» ΑΠΟ Φοβού Μπακ
να ωοωωρ ΠΠ «υπερ» μια ω Φαμ1ῳΜ'Β'π ΠΠΥ κΕΡΔιΣΕ και Κααμενόκη αν
ωω,““;ω ο ωγτΑΝιΔΗΣ “¦(.¦.“.¦.¦Λ“.“.¦ τομ ΜΜΜ! δενγυρισει0ιροχός ἔΒἴιἔἔἔ"ω”νἶ"Ϊ