Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"'Ω" Σ"°Ρ
Π/ιιτιις: ο. ΝικοΠα'ι'οιις
Διευθυντής ΣυντοΜ<: ΠΡΑΤ02 ΜΑΚΡΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡ'0' 20" Ο ΑΩ. ΜΜΕ·
τον Ε
ουτε ΑΕ' ουτε του” ΜΜΜ ο Η
κοντρατας κυραιιςμετανΑεΑτοπ·ο
μεγα” Μι για τους -ερυ0ροΜυκουο.
μετρι τα Νασαι' του ΜΜΜ ο
το ιοατ- παντί τα γιατι ο ΠΠ"
ΜΚΞ| τοπ
·'π¦·Πι· π ·α·μοαονικα τους
συγκομιοπ ιν κι στις πρῶτες ουσ
αγωνιστικος ο 'εκουν 2· τεΠικος σε αυτο τα
ρωταω στο ᔦ·¦ είκοσι Χρονια | 
συμπΠπρῶνουν οι ματς των -ερυ·ρο- Ι '
Πευκυν· με τον 'Αγγεαο Αναστααιοσα ι ' · ·
στον αντιιιαΠο αογκο ο 'ακομα
“ οσα Π “
μετπν ν
. . . στ . τ ει απο τον ν .
ΕΠΑ'κιΑ να Με· και ατος ο τιτΜς ο " ς ° ς.. ' γω Μ Δ οποια ο "Χρονος Μακεοονας θα
και αοπ οΜι οι ανταγωνιστος απο" απο ' Μ" Ν "Ν" ' Δ ι τους ' ο
τρεις σανμοος σε αυτιι τπν ωιοικιι
ΜΜΜ· τον εννεα αγώνων τας Σουπερ
Αιγκας ο ιι Αεκ ιατρικα» ο Παναοπναικος
ακουω. ο ΠΑΩ' ΜΜΜ
ΜΜΜ· τους οταν κατπγορια τον
μεγαπων ο και το ανταμ·μα τας
κυριακπς ειναι προκαπσα για
αυτους
το νίκες μπασο· ο οιιυμαιακος σε
το ματς ο Μονο με τον ΠΑΝ έχει
καταφέρει να κεράσει ο εμπειρος '
τεκνικος τους πρωταεΠατος
τα αοντε οιοσπμο ·νοορια· τας
Δεν ειναι μονο οι -υαοψιηιοτπτες· των ιντεγιε. καρντοσο
και Πασιενσια για ταν κορυφή τας επιοεσας που εκουν
αρκισει να ·αονοκεῷαΠιοζουν· ευκσριστα τον Μπεντο ο
Φορτοονας. Μοριν και Τσορι ειναι τρεις παικτες με
σπουοαια επιτεΠικο καρισματα και σεωρατικο μοκονται
ΠΕΝΤΕ Ματσνακσν
ΠΗΝΕ¦ ΠΝ" 7 7
ΑΠ° τινι... μπευοικΑ αγορασα ο σαυμπιακος
το τσοκ των οικαιυμοτΜ του Ανοροα εομαοα.
απο τον Πανιώνιο ο Ααοοο0ν στο Πιμονι για τα
Μαινιι ΜΜα του κωνσταντινου "ασπρα
πως ο -Πανιῶνισς τι” κρατήσει ενα τα
ι , ' του ο `
ομως τα οικαιὑματο του με ογνωστο αοσο μια
εροομοοα πριν ο παικτπς π·Ππ·ει στπν
Μπεν·ικα· ο Μα απαντασα του κὑστα
καραπαπο στα οσα Μγονται για τα μεταγραΜ
του Πασουακοο στα Γουέστ Χαμ
|Κ'ΡΩ¦|Π
¦|"ῖΝ"| Η' "Ο" Ρ¦'¦°
Μουτ" του κΕοτερικου ερκσνταν
οταν ΜΜΜ για τα ματς με ΑποεΑ
και Αεκ προκειμενου να οουν τον
απο" ο ο τραυματισμος του ομως
τους στους· τα Μαιο ο απο
ενοιαΜρσν για τον απο απο
τπν σπιτικο
για ταν ιοια οεσπ ο 'Η μήπως οκι;
Βιμ μικρα... ἙΡἔ'Μ|"'ιι
Απο ταν ομοοσ που
εγραψε το ονομα τας με
χρυσο γραμματα οταν
ποσοσοαιρικιι ιστορια
εκουν περοσει σε κρονια ο
Η εμανευσπ του :αγκοαο με
αραςιαιας απο. τοποσ.
ΡιεεΠινο. :ερσον. καιρζινιοι
οπμιοοργπσε το μεγααυτερο
υαερσεαμα που εμφανιστπκε
ποτε σε Μουντιοα
κρονια σΠΠοζουν.
το μορος στα
ανασταΠτικο κασιικοντα
ειναι πιο που
μεγαΠυτερο. αΠΠο γιατι _ `
να μα κορεσουν κοποια ¦ ο ο '
στιγμιι και οι τρεις '
'Β' °'°
σαν σήκωσαν ποσα" σου για
α κοσμος ιιταν ποαυς και οι παικτες του απυμιαακου που Μοακαν το" στο πραταειιοσνιςοΜ Μια·
σινιπρ··κο· σε και' στον· ο" να σε οι Μ
τον ιιρακπ·ιὸτα Με που εσενα· να παρακοαουΜα·ι τπν αροαονασιι
τον ΠΜτασΠιιτὐκ Μο· αυτσνρασα απο οσους και καιω τπν Μαι του στον κατα παπανικοποου
· και Γκριν
μπαααοοροι του
σρυΠου οταν
ενοεκοοσ:
Παρο τα
συνεκομενα
παικνιοια ο ιερευς
κ” σαν εκει παρουσιασει σπμσοια
κοαωσπς στο
κοντα
τον σουμπιακο ικοντρα σε Αορισα.
ΑΠοεΑ. Αεκ) ενώ με τπν εθνικο
Σερβια; παιζει κοντρα σε ΜοΠοαεια
ιο/το. εκτοςι και Αυστρια ιοιιο.
Τις επομενες το
μερες εκει τους αγώνες με
ῇοι αρωταοΠπτες αποκαΠυ- Στο τουρνουο τας κρατας
πτονται στον κοσμο ο 'ιοννπς :ΜιροπουΠος θα
σαμερα ποσα. ΜΕΝ εμφανισει για πρῶτα φορα
Μαι στα Δυο τον φετινο σαυμαιακο με απο
Αορακια του τα οαΠα του και οικως βεβαια
ιιρακαειου. κοντ" να ςατιισει απο κοποιον
στον ερυορο Αστερα να ·πατιισει που·
ααιτει αμυνα ο σοπουμε να εοναπορουμε το προταοαπιια
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ: ·0υσικο και οεν ειμαστε ετοιμοι ο ῖὡρα
σα οειτε μια ομοοα με ενεργεια. που σα αροσαασει να
και να τοειοοοουμε Μαν πιο μακρια στον ευρωαιγκα·
εντοςι για τα προκριματικο
του ΜΜΜ·
'τπν περσινα αεζον ο ΜιαιΒονεβιτς οεν εχασε ααικνιοι με
ΧΑΜΟΣ Η! |°ΡΑΚ|Α ο
ιι πιατα
ῖΝΜ°Υ στο
Ηροκαειο. α αγωνια του
κοκετ να παει στον παπι·
οι ·ερυοροαευκοικθες το απογευμα
μοιρασαν
οι :ΜΑΠΑ ΠΑΡΝῖσ και ΜΝΗΜΗ θα μοιραστούν τα Βεατο συμμετοκιις στο
εσταιιμερο που ακοΠουοει με Αορισα. ΑποεΑ και Αεκ ο το ίσιο θα συμΒει και με 
τους ΜΜΜ! και κΑΜΠιΑ:ο στα κ” ο Τα απο τους -μοκπ· οα σώσουν οι ο
ΜΑΝ" και ΜΠΟΜΠ!
τον Παρα στον πογκο · ο Μποντο ομως Φαινεται πως εκει ====:ς°:=ἑ8υ  Ἑν=ἑ=:=:=ιες
ενδοιασμούς για το αν πρέπει να τον κρασιμοποιπσει στον που εικε μαζευτεί ω“γι¦ἑ του κόουτς και
ε ε- 7- ` μεοαυριανο αγωνα με τα Αορισα... οταν κινπτιι γιατι ο κοσμος του
ΜΝ· Μπουτικ. α Μαι· γ σουμπιακου θα
¦ . η σα ακοαουοε ιι ι τι έιτε· να κανει
κι· πο... ΠΟΤΑ" οι πΑικτττι παντου ιεκτος απο ΜΧ · _  ὅ τερ=αια Νομική
Η καμια οοκιμιι κους απο τον οΑκΑ και σεσσα- ] ο' χοτ!” ”ἶ στη Φετινή
Ηπεντο Μπα με τα ο! ε αονικπι ταν ομοοα ' ΞμΜιγκα
προσωπα που οκεοτεται να μ__ὐ
πιπες" για τον μασουρα" Γράσει ο πιιιιττιιιιτ ΔιανΜιοιιανιιοτ ισΞῆἱ6α Μι
ι αγωνα
ο' "ς _ , η
Ό ¦ οΑοι σα ΠΑΡΟΥ" ΧΡΟΝΟ 1 :η ι   Ξ
ο απυμαιακος ειναι
Φυσικα απο τώρα
οι μεγοΠπ μου
αγοππ- και μαζι με
τον πατερα μου σα
απγαινουμε στα
γιιπεοο και σα
κι: αντι   ο
κτ ουμεπΪ ο 
ΑΠ°ΜΜ: η Πι
Χριστος Μήκος `
Μαρουσι 2 υ
977"08 852|50 39
ῇ° "Ρ°|'|Α|Λ
Ξ¦ ΣΕ 'Μ ΜΠΑ¦Κ¦"Κ° ΧΑΟΣ ¦Τ"Ν 4·
ΕΥΡΩΠΗ. ΜΕΤΑ "Η" ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ'
Χ' Το -οατ· παρουσιαζει τοΤσομαανς
Αιγκ τας ·ιΒΠΑ ιατο οποία συμματοτουνΑρας. ΠΑοκυαιΑεκ)καιτο
ΜΜα που υποστπρπει ιι
ΕυραΑιγκα ο ιο ουοταμα ο·Εαγ·γας
τον ουσ ΜΜΜ. οι αμε”
 μπνιες και π μεταειι τους συγκρισπ
- |ι -π
ΓΜπΠΜ"ΜΜΙ·°ΓΜΠΜΙωΜ ΤΙ!
[κακτιιοιιατ αικιτιιτιιτ τα· περιτο]
ο Γιοννας ΠαπαοοπουΠας. που οριστπκ· να
Π""'Ξ| ¦'|'|·¦|'|
Μ““¦° ΜΒ. και ο μπονκαπακιιτ η
Μ με" Πω" ο κρατικος καρ που εμεινε εκτος για
Με". ειμαι ο εναν μανα αογω οποσπς. περασε το `
μονοι και ειναι πρώτο τεστ στο οιαικο με τον ι
"Υ°"==ἔ κακο* Ω ς. Αποααωνα εμυρνας και εαπιζει αοριο
"8." “ως ·· Ξ: ή.» . να σει το ονομα του οταν αποστοΠα ι Ν
σπκῶσαμτπν  “ “Γ ι '· κσυιτακαισε 75. . ι- · _ Δ /.ε_ |
"""¦ Κω" ψις^ι.ι ἱ | · ` 4 ο' 
ποοοοοαιροι αδ: ~ ' Η κυνταρπτικο και
Ξἔ==;”=$· ' κοες Ο Με Μ ΜΠΕ"'|. _
τ ο οποιος εκτος ααροοπτου ^ γ
”'=ΜἩ'"' " ' ~ παει κατευοειαν για
καΑοτε ι σε θα ο - “ '“ ` "ω"
τπν ἔρῶπα. Φ` / ι( `
οιευ·υνει το ΑεΑ - σΠυμπιακος. σνοεακε
περσι στα Σουπερ Αιγκα και Μακ σε τι
χ ΚΑ'°"'Κ| 'Δ' 'Π' 'ΟΠ "°·°
υ . , ¦'|' ¦°'|'|" ΠΠΚ· Η Β"°||'
· Παρε οριστικο πιστοαοιατικο ιι ·βασιΠισοα του ΜΜααο ταν επιτροπή ΕααγγεΠματικου ΑσΠατισμου
Παρουαια καπου· το α.κ.
τας σουπερ Αιγκας
ο υουπουογος Μπαταρια) σα Με· το
παρον στα συνεδρία" τας οιοργανὡτριας τπτ υ·νὐππς κατπγοριας ταν
πω” τρίτα
Ο Η ΜΝ
τας κρασι"
ααπρυνει μονο
πρόστιμο ταρω
ο σα αντι -επιτοαους- και το Μόνικα" να.. το πιο” του
α· γυρω. ενο αναμενεται να οριστικοαοιαεουν και οι
κμροαιμες τον ουσ πρῶτον αγανιατικῶν του πρωτα·ααματος.
που ανα·Πα·ακαν
ΓραΦει 0 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ' (ΜΜΜ Ε)
παικνισια ο σεως τα· οριστεί στο κέρκυρα 
Παστανιος ιο-·ιι οπου τα πιιγε κακο ο Απο τον
ι σονοεσμο Μακεοον'ας και οι οσο τοποσ' του
`» ιΜερκανιοας - ΠικοΠαΒπςι
Ό ο 1 Παμπουτο στα _
Μ· μεγοΠα κατπγοριο Για τριτπ
Ο για τον Βασικα συν·κομενπ
_ ι` 'ΑπΠονα. οιαιτατιι °'ΜιΜ
- Ξ του σευτεοιοτικσυ παραμένουν εκτος
` ) αγώνα Αεκ - Μουτ οι απο;
ΠρσκΠιις ο ο Παιδες. καμια»
“Μακ παυΑος και Βοσκακπς ο
ισ·σαοατιας· στο Η οι ο" Με “Μ
. ααναποπικος - ουτε τεταρτους
° Παναοαναικος και ο Μιτπτος απο το
ο σιαιτιιτΠτ τον αγώνα
τας κυριαΜς ΑΕΛ ΜΜΠκ ΠΜ¦
ΜοοαονΜ
Ποτσιος ωυτικπς
Αττικαςι στο ΠΑΝ 
Ο ΣΕ||'ΔΑ 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα