Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ε|Σ|ΤΗΡ|Π
Δ|ΑΡΝΕ|ΑΣ
· Υ' 4
μπω:: ·
ι ι ΝΟΕ Η' ΠΠ" ΣΗΜΕΡΑ!!
3.  ` ` ὰ· _
ο Νοε ΝικοΛοτιΜΝΗΣ ΑποκΜγπτει
ΜΕΣ τα ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Με ΣΥΜΦΩΝΑ
τω πΑΝΑο“ΝΑϊκογ Με Τσκ Με"
. Σ «ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΦΟΝΤΑ ἑ
Γ |Α ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΦΕΤΟΣ .β
ΤΟΝ Τ|ΤΛΟ ΠΟΥ ΟΕΑΠ _
ΝΑ ΣΗΝΠΣΠ»
ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΓΝΑ| ΦΤΠΧΑ ΓΓΑ ΝΑ ΜΜΜ
ΟΣΑ ΖΝΣΑΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΕΡΓΝ ΝΑΤ ΟΣΑ
ΟΑ ΣΥΝΕΧ|ΣΕ| ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
ΕΝΤΟΣ Γ|Α ΔΥΟ ΜΕ ΤΡΕ|Σ
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ Ο ΑΡΓΕΝΤ|ΝΟΣ.
Ἡ ΑΓ ΠΝΑ ΔΡΟΜΟΥ Γ|Α ΤΗ ΟΕΛΤΑ
' ~ · η ΚΑΝΕ' Ο ΧΟΥΛΤ. ΣΗΜΕΡΑ ΝΡ|ΝΕΓΑ|
έ ΤΟΥ Ο'Γ|ΑΟΑΝ'ΕΣ Γ |Α ΤΟ ΑΓΡ'Ν|Ο
Ο ΜΑΡΝΟΥΣ ΜΠΕΡΓΝ ΣΥΜΦΠΝΗΣΕ ΝΑ' ΜΕΝΕ| ΣΤΟΝ... ΠΑΡΑΔΕ|ΣΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΟΝΕ| ΠΑΝΕΤΟ|ΜΟΣ ΝΑ ΣΗΝΠΣΕ| ΦΕΤΟΣ ΜΑΖ| ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑ|ΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΥΠΑ
Τ' Ε|ΠΕ ΣΤΗΝ <<ΠΡΑΣ|ΝΗ» Γ|Α ΤΟ ΣΥΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΝΣΤΑΣ|ΑΖΕ|, ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΠΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΟΟΛΑ|ΟΥ ΤΟΥ ΝΑ' ΤΗΝ ΝΑΤΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΕΤ|ΝΟΥ Τ|ΤΛΟΥ
·ι'·--- · Μ'-:Μ·  μ· α: __ _._ - _ “Ε Μ
Ξ   8;; ΟΠΑΝΑΟΗΝΑΪΝΟΣ8ΟΡΕΝΓΟΟΟ$«ΠΕΓΑΕ|»Γ|ΑΜΟΣΧΑΝΑ|ΟΔΗΝΗΓΡΗΣ
ώ; . ΒΧ ΗΕ ΜΝ:ΜΑΜΑπωΑεΜτωΣΜκτΜω
2 " Σ ΟΙ). Ϊ
Γ|Α ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΗ ΠΕΔΟΥΛΑΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑ'ΝΤΕΣ ΤΟΥ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΣΕΜΤΕΡ ΕΠΡΕΠΕ ΤΑ... ΜΥΓΑ ΤΗΣ ι' Μ
α Η Δ'ΟΡΓΑΜΠΤΡ'Α ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣ'ΑΣΜ · Τ)__
Η" «ΤΡ|0γΜωγ» Πο Ε"|Σ"”ο Ντε ΤΗΣ ἑἔ¦8 ΤΤ ΠΕΡ|ΜΕΝΕ| ΝΑ ΔΕ' Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΕΧΝ|ΝΟΣ ΣΤΟ «ΟΟΜΕΣ8ΝΥ ΟΟΡ» ΝΑ' Τ'
ΝΑ ΔΓΟΡΟΟΣΕ' ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΣΑ ΔΕΝ ΠΗΓΑΝ ΝΑΔΑ ΣΤΑ ΜΑΤΣ ΤΗΣ ΑΟΗΝΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα