Next

Πρωτοσέλιδο Ύπαιθρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Υπαιθ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΕΦ"ΜΕΡ|ΔΑ
ΠΑ ΤΗ" Α"Ρ0Τ||(|·| ΑΝΑΠΤΥΞΗ
πΔΡΔΣκΕνυ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 2016 ΕΤΟΣ ί· ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 47 αοπτσ€τ@γρσΠοτοε.ατ ΜΝ: 24598206 ΠΜ 2 €
ΖΠΖΕ ΜΠΠΠΕ Ξ ΠΡ08Ε'Π "ΜΑ '
Π φέτα είναι 0 υπόγειοε'πόλεμοε
ελλπνική! των τυροκομων
0 ευρωβουλευτήε των Π"€|λ8ί ϊ'$ ϊ|||έ$
Πρασίνου εεσπαθὡνε· Για μειώσειε έωε ιο λεπτό
κατα τοε συμφωνίαε στο κιλό πιέζουν μεγαλα
νννννν.γρσἙτπτοε.ετ
γαλακτοβιομοχανίεε
ΣΕΠ.” ΜΙΒ
ο Τα νέα κριτήρια και το τελι
κείμενο τπε προκήε 
πολεμόμε
τον Χγ|σ||α
Μ. 'Ο
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ί0Υ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΠ
ΜΠΑΜΠΑ 'ΠΑΠΑ
Πρωταγωνιστέε
κυριαρχούν ασε εξαγωγέα
τα 36
Η διαδοχή
ΕΛΛΗΝ"
γεωργία
ΣΕΠ. 9
Παρ ν - »
ΔημιὁἩρνὴ'
μοναδα τυπο “το ·
ι ι”. τω “ασίας κρ·ὲ ›
Με Πόσο τα 50 λεπτή
ανοίγει π σεζόν για το βαμβόκι
Τι φανερώνουν οι κινήσει5 των
εκκοκκιστών και η διεθνή5 αγορα
Με αφετηρία τα 50 λεητα το κιλό στον Παραγωγὸ και περιθώριο περαιτέρω ανόδου. βρίσκονταε στηρίγματα στη διεθνή χρηματιστηριακή ει· '
κανα του ηρσ'ι'ὁντοε και τι5 ευοίωνε5 εκτιμησειε χ
των αναλυτών. ανοίγει. σηω5 όλα δείχνουν. η
εγχώρια αγορα στο βαμβακι.
ΣΕΠ. 4
Χαμένοε ο'Ελλοναε σε σχέσπ ,χ
με τον Ευρωπαίο παραγωγ$| εστω-οι 2 Ν
Πατόει Εανό στα πόδια του.
Στα 5 ευρώ ο Μπασμό5
Καλα κρασια. κυριε προεδρε
Οι «καθσρέ5 φωνέε» του συνεργατισμοό δολὡνουν ότι ο
χώρα θα αποκτήσει ισχυρό κεντρικό αυνεταιριατικό φορέα.
που θα υπερασπίζεται το αυνεταιρίζεσθαι. θα υποατπρίζει
τα μέλο του και θα δραστοριοποιείται για τον ανόπτυξο
του αγροτικοό χώρου. Μουν. μόλιστα. το συνολο των
δυνόμεων του αυνεταιριατικοό χωρου απιν ιδρυτικό συνέ> λευσο τπε νέαε ΠΑΣΕΓΕΣ. στν ερχόμενο Δευτέρα. Τι είχα
Πόννο. τι είχα πόντο. λέει ο λαόε. για να δείξει ότι δεν έχει
Με. κατι στο συμπεριφορα καποιου. Σελικό. ποιοε ευ·
θόνεται για τον κρίσο και τον απαξίωσπ τοε ΠΑΣΕΓΕΣ: Σπα
εξομολογοτικέε αναφορέε του, ο επί μακρόν πρόεδρό5 τοε. αυτό που συμπεραίνει είναι ότι φταίνε όλοι οι αλλοι εκτόε
από τον ίδιο. που για ιό ουναοτό έτπ είχε σφιχτογκαλιόσει
τον καρέκλα τοε εξουσίαε και δεν εκτίμοαε το μέγεθοε και
το ευρω των προΒλομότων που αντιμετώπιζε και αντιμε
< τωοίζει ο αγροτικόε τομέαε τοε χώραε. Κι αυτό αρκεί για
να αφήσει εκθετπ τον ΠΑΣΕΓΕΣ στα μότισ των αγροτών και
των οργανώσεων τουε. ο ίδια. μόλιοτα. είναι ο πγέτο5 Με
ομόδαε τοε νέαε ΠΑΣΕΓΕΣ. καλό χρυσοί. κυριε πρόεδρε.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα